👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moment 1 - Vetenskapligt skrivande (Sva3)

Skapad 2021-05-07 12:04 i Vuxenutbildningen Luleå Luleå VUX
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
I detta moment ska du lära dig mer om "Vetenskapligt skrivande". Du ska bland annat lära dig att återberätta fakta, eller andras åsikter, utan att lägga in egna åsikter eller egna värderingar.

Innehåll

Moment 1 - Vetenskapligt skrivande

I denna planering beskrivs momentets innehåll, samt de uppgifter och examinationer som ingår i moment 1. Detaljerna till respektive uppgift/examination beskrivs inte i denna planering.

I detta moment ska du lära dig mer om "Vetenskapligt skrivande". Du ska bland annat lära dig att återberätta fakta, eller andras åsikter,  utan att lägga in egna åsikter eller egna värderingar. Du behöver därför lära dig att referera till vad någon annan har sagt eller skrivit. Det ska framgå av din text var du har hämtat dina fakta eller var du har hämtat andras åsikter. Detta gör du genom att källhänvisa och använda referatmarkörer. Din första uppgift i Moment 1 blir därför att skriva ett referat. 

 • Uppgift 1 Referat --> beskrivs i planeringen och i klassanteckningsboken. Men för att kunna skriva ett referat måste du först läsa alla de flikar i klassanteckningsboken som handlar om referat. Läs all information och alla instruktioner INNAN du skriver ditt referat.

Därefter ska du skriva ett PM. I ett PM hämtar du information och sammanställer fakta från flera källor, I ett PM måste du kunna använda referatmarkörer och referera till flera texter och författare (inte bara till en källa, som i ett referat). Du måste också kunna källhänvisa med Harvardsystemet.

För att ditt PM ska anses vetenskapligt måste det vara objektivt skrivet och det får inte innehålla egna åsikter, bara fakta ur de texter som du läst, och som ligger till grund för ditt PM.  Din första PM-uppgift är en övning. Jag läser ditt PM och ger dig feedback så att du kan bli förbättra dina kunskaper om PM, och skriva ännu bättre nästa gång.

Om du får väldigt mycket hjälp av en kompis att skriva ditt första PM så är det din kompis text som får feedback och tips av mig. Det kommer inte att vara till någon hjälp för dig att utveckla dina kunskaper inför provet, så skriv ditt PM på egen hand. Då kan jag ge dig värdefulla tips på hur du kan utveckla ditt språk. Din andra uppgift i Moment 1 är alltså att skriva PM#1.

 • Uppgift 2 PM#1 --> beskrivs i planeringen och i klassanteckningsboken. Men för att kunna skriva ett PM måste du först läsa alla de flikar i klassanteckningsboken som handlar om PM och PM#1. Läs all information och alla instruktioner INNAN du skriver ditt PM.

Din tredje uppgift i Moment 1 är att skriva PM#2. Den här gången gör du det på skolan, som en examinerande uppgift

 • Examination 1 --> PM#2. I det här provet får du visa mig de kunskaper som du har skaffat dig genom att skriva ett referat och PM#1. Den feedback som du har fått på ditt referat och PM#1 hjälper dig när du ska skriva ditt PM#2. Du får material till provet av din lärare.

Till sist skriver du ett nationellt prov på skolan. 

 • Nationellt prov --> PM. I det här provet får du visa mig de kunskaper som du har skaffat dig genom att skriva ett referat, PM#1 och PM#2. Den feedback som du har fått på ditt referat, PM#1 och PM#2 hjälper dig när du ska skriva ditt nationella prov. Det nationella provet inträffar vi olika tidpunkter på året, så det är inte säker att det nationella provet sker direkt när du har gjort klart moment 1.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter av vetenskaplig karaktär. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag. Referat- och citatteknik samt grundläggande kunskaper i källkritik.
  Sva  -
 • Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.
  Sva  -
 • Läsning av och samtal om texter av olika slag, med tonvikt på att strukturera, referera, värdera och kritiskt granska större textmängder, samt diskutera dispositionen, språket och stilen i texter av vetenskaplig karaktär.
  Sva  -

Matriser

Sva
PM1: Den nya klassdebatten

PM1: Den nya klassdebatten

E
C
A
Innehåll och källhantering
Textens innehåll är till viss del anpassat till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta kan uppnås genom följande: Texten presenterar en frågeställning som motsvarar den som ges i uppgiften. Texten innehåller en rimlig och översiktlig beskrivning. Beskrivningen är en med viss säkerhet utförd sammanfattning av flera relevanta källor från de valda källorna. Texten innehåller slutsatser/ en jämförelse som delvis bygger på textreferaten. Texten utmärks delvis av objektiv saklighet. I texten tillämpas regler för citat- och referatteknik.
Textens innehåll är anpassat till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta kan uppnås genom följande: Beskrivningen har tydligt fokus på frågeställningen och är utförlig. Slutsatserna/jämförelsen presenteras i ett utvecklat resonemang som i huvudsak bygger på textreferaten. Texten utmärks i huvudsak av objektiv saklighet. Citat- och referattekniken fungerar i huvudsak väl med t.ex. referatmarkörer.
Textens innehåll är väl anpassat till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta kan uppnås genom följande: Beskrivningen är en skickligt utförd sammanfattning av flera relevanta källor från texthäftet. Beskrivningen är utförlig och nyanserad och innehåller relevanta generella slutsatser om frågeställningen. Resonemanget är väl utvecklat och nyanserat samt bygger tydligt i huvudsak på textreferaten. Texten utmärks av objektiv saklighet. Citat- och referattekniken är väl fungerande.
Disposition och sammanhang
Texten har en urskiljbar disposition och är sammanhängande. Detta kan uppnås genom följande: Stoffet är på ett rimligt och urskiljbart sätt organiserat i inledning, huvudtext och avslutning. Texten är på ett rimligt sätt indelad i stycken. Textbindningen är fungerande.
Texten är väldisponerad och sammanhängande. Detta kan uppnås genom följande: Texten har en lämplig organisation av stoffet utifrån uppgiftens syfte. Styckesindelningen är korrekt markerad. Textbindningen är väl fungerande Inledningen och avslutningen fyller sina respektive funktioner. Det råder balans mellan olika delar.
Samma som för C
Språk och stil
Textens språk och stil är till viss del anpassade till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta innebär följande: Språket följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar. Stilen är till viss del anpassad till den vetenskapliga texttypen.
Textens språk och stil är anpassade till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta innebär följande: Språket är klart och bär upp de resonemang som presenteras. Stilen är anpassad till den vetenskapliga texttypen.
Textens språk och stil är väl anpassade till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta innebär följande: Språket är välformulerat med precision i ordval och uttrycksformer. Stilen är väl anpassad till den vetenskapliga texttypen.

Sva
PM2: Detta PM skrivs på skolan - ämnet avslöjas inte idag

PM2

E
C
A
Innehåll och källhantering
Textens innehåll är till viss del anpassat till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta kan uppnås genom följande: Texten presenterar en frågeställning som motsvarar den som ges i uppgiften. Texten innehåller en rimlig och översiktlig beskrivning. Beskrivningen är en med viss säkerhet utförd sammanfattning av flera relevanta källor från de valda källorna. Texten innehåller slutsatser/ en jämförelse som delvis bygger på textreferaten. Texten utmärks delvis av objektiv saklighet. I texten tillämpas regler för citat- och referatteknik.
Textens innehåll är anpassat till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta kan uppnås genom följande: Beskrivningen har tydligt fokus på frågeställningen och är utförlig. Slutsatserna/jämförelsen presenteras i ett utvecklat resonemang som i huvudsak bygger på textreferaten. Texten utmärks i huvudsak av objektiv saklighet. Citat- och referattekniken fungerar i huvudsak väl med t.ex. referatmarkörer.
Textens innehåll är väl anpassat till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta kan uppnås genom följande: Beskrivningen är en skickligt utförd sammanfattning av flera relevanta källor från texthäftet. Beskrivningen är utförlig och nyanserad och innehåller relevanta generella slutsatser om frågeställningen. Resonemanget är väl utvecklat och nyanserat samt bygger tydligt i huvudsak på textreferaten. Texten utmärks av objektiv saklighet. Citat- och referattekniken är väl fungerande.
Disposition och sammanhang
Texten har en urskiljbar disposition och är sammanhängande. Detta kan uppnås genom följande: Stoffet är på ett rimligt och urskiljbart sätt organiserat i inledning, huvudtext och avslutning. Texten är på ett rimligt sätt indelad i stycken. Textbindningen är fungerande.
Texten är väldisponerad och sammanhängande. Detta kan uppnås genom följande: Texten har en lämplig organisation av stoffet utifrån uppgiftens syfte. Styckesindelningen är korrekt markerad. Textbindningen är väl fungerande Inledningen och avslutningen fyller sina respektive funktioner. Det råder balans mellan olika delar.
Samma som för C
Språk och stil
Textens språk och stil är till viss del anpassade till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta innebär följande: Språket följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar. Stilen är till viss del anpassad till den vetenskapliga texttypen.
Textens språk och stil är anpassade till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta innebär följande: Språket är klart och bär upp de resonemang som presenteras. Stilen är anpassad till den vetenskapliga texttypen.
Textens språk och stil är väl anpassade till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta innebär följande: Språket är välformulerat med precision i ordval och uttrycksformer. Stilen är väl anpassad till den vetenskapliga texttypen.