👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stjärnan - Projektplanering4b - Rädda havet

Skapad 2021-05-07 12:17 i 182321 Förskolan Rymden Stockholm Farsta
Ett projektarbete kring vatten där barnen har fått utforska olika hav och klimat, barnen har fått urskilja kallt och varmt klimat, is hav och varmt hav, vilka havs djur som bor vart samt hur vi kan bidra med hållbar utveckling och rent vatten.
Förskola
Under året har vi arbetat med vatten som projekt, barnen började utforska fiskar och olika hajar, till att vi med våra sinnen utforskat olika hav och åkt under ytan på Indiska oceanen, Östersjön och Antarktis med hjälp av digitala verktyg. I slutet av projektet har barnet fått deltagit med att leta skräp i skogen, återvunnit skräpet samt fått kunskap med hur vi kan påverka samhället och miljön.

Innehåll

Syfte med projektberättelse

Projektberättelsen görs för att vi tillsammans med barnen knyter ihop och visa de processer som barnen har varit en del av under året. Den här sammanställningen delar vi med oss av till vårdnadshavarna. Syftet med projektet var att barnen skulle få en utbildning kring olika hav som finns, hur de skiljer sig åt, vilka havsdjur som finns där samt kunna utforska vatten med sina sinnen för att alla skulle bli delaktiga. Efter projektplaneringar och planerade aktiviteter har barnen dessutom fått kunskap kring hur de själva kan påverka samhället och framtidens hav genom att inte slänga skräp som påverkar de rena havet, livet i havet samt växter. Barnen har också fått kunskap om hur vi kan ta hand om samhället/våra närområden och fått förståelse för känslor hos djur och växter som påverkas av skräp på marken. 

 

Projektberättelse:

Till en början av vatten projektet fick barnen ett stort urval av böcker och goda möjligheter att utforska i vattenlek, havsdjur, växter och promenader. Efter 2 till 3 månader försökte vi hitta ett gemensamt intresse hos barnen som de utforskade inom projektet, vilket vi tolkade som havsdjur. Barnen tittade i böcker på havsdjur, de fastnade för havsdjur via projektorn och la mycket tid till att utforska akvariet vi har på avdelningen. Barnen har själva pratat om återvinning från förra årets projekt samt om olika hajsorter, vilket skulle då forma ett vatten projekt där barnen får utforska livet i havet, hur haven skiljer sig åt samt hur vi kan påverka haven. 
Under hösten fick barnen delta i lärprocesser där vi utforska Indiska oceanen, Östersjön och Antarktis med hjälp av sinnen och digitala medel som projektor och lär platta. Barnen fick även arbeta med olika uttrycksformer som skapande, de ritade med blått och rött, de målade havet i moment tavlor samt skapade med färgen blå. Barnen har också fått utforska hela och halvlan- fiskar samt skapat haj hattar. 
Vi har i dessa lärprocesser åkt ner under ytan och barnen har fått nämna saker de funnit i de olika haven, bland annat räkor, musslor, hajar, fiskar, rockor, sköldpaddor, valar och pingviner.  Vi har haft diskussioner tillsammans och reflekterat ihop om vad vi sett. 
Vi har också använt oss av kartor för att lokalisera vart haven finns samt köpt in en Atlas-matta till lekrummet där barnen har kunnat krypa runt och lokalisera havsdjuren på kartan. 

Vi gick också vidare i projektet med att utforska naturvetenskapliga fenomen som vatten till is och is till vatten, barnen skapade olika is målningar på momenttavlorna samt att de fick tillgång att bygga med is. Vi utforskade även vilket vatten som var drickbart, till exempel att vatten från vattenbordet utomhus gick inte att dricka men kranvatten var okej så började vi prata om hur vi kan hålla havet rent från skräp. Barnen själva nämnde att vi inte ska slänga skräp i havet och vi kom då in på återvinning, frågan då i projektet fokuserade då mer på hur vi kan ta hand om haven som vi utforskat. Projektet fick då en ny inriktning på hållbar utveckling där vi i planerade aktiviteter lät barnen gå på skräpjakt i skogen i närområdet. Barnen fick egna påsar där vi en vecka plockade plast, andra veckan papper och tredje veckan metall och burkar. Vi gick igenom skräpet tillsammans under samlingar och höll reflektioner med barnen, vi sorterade det i lådor och gick sedan till vår återvinningstation och slängde all skräp. Med oss följde "skräp monster" som representerar olika slags skräp material som Pappis, Plastis och Pantomen. Barnen har också blivit introducerad för Aqualiv inne vid skötrummet samt för Towalett på toaletten. Monstrerna förklarar hur vi kan ta hand om vattnet och hur vi håller det rent, barnen blev jätte intresserade av monster och började prata om robotar. Det speglade av sig i bygg och konstruktion, barnen byggde robotar och monster som skulle göra rent haven i framtiden, att de suger upp skräp och dåliga ämnen i havet. 
Barnen har med bygg och konstruktion också skapat ett stort intresse för all de matematiska material vi utvecklat och tagit fram till barnen i våra hörnor. 

I slutet av projektet har vi fått in en maskot på avdelningen, en sköldpadda med namnet Paddis som barnet önskat fram. Paddis har fått följa med barnen på olika aktiviteter, bland annat trollskogen, lunchen, mellanmål, rörelserummet och vattenlek. Barnen har försökt mata Paddis, ta hand om Paddis, dela med sig av Paddis och bjudit in Paddis i aktiviteter. Barnen har utvecklat sitt språk där de pratar om Paddis och barnen har själva fått inflytande att bestämma vart och vad Paddis ska göra och vara. Barnen har under samling fått delaktighet med att klappa Paddis, välja sånger som handlar om vatten och fått chans att komma till tals under diskussioner och reflektioner. I sista reflektionen vi hade tillsammans fick barnen återberätta med hjälp av dokumentation vad vi utforskat i havet, vad som var roligast och vad det tagit med sig.


Vi har även gjort två tankekartor med barnen där vi barnen har fått berättat i höstas vad de tänkte på när vi sa vatten, sedan under vårterminen gjorde vi en likadan. 
I början av projektet handlade det mer om vad barnen utforskade, vi gick igenom stegvis och grundligt och tog oss tid att utforska olika hav, vad som skiljer de åt samt hur haven ser ut. Syftet med det var att barnen ska få en bredare utbildning om hur haven är uppbyggda och vad som finns i havet genom digitala verktyg. Barnen har då fått utforska med sina sinnen för att utveckla en förståelse för hur vattnet kan kännas, till exempel varmt/ljummet vatten samt is kallt vatten och att olika havsdjur bor i olika hav/klimat. 
Barnen har i reflektioner kunnat berätta vilka havsdjur som finns vart, barnen har med sina sinnen kunnat berätta vad som är varmt och vad som är kallt, de har också lärt sig färger och fått ett större intresse för att utmana det matematiska tänkandet inom bygg och konstruktion. 

Vi har hämtat idéer från barnen, barnen har hemma läst böcker om fiskar och hajar, återberättat minnen som speglat av sig i projektet som hur Dubai ser ut. Där kunde vi undersöka höga hus som är byggda i vatten samt utforska hur vi kan simma som sköldpaddor, fiskar och hajar.  

I en slutreflektion frågade vi barnen vad vi gjort inom vatten projektet? 
Några svar som vi fick var att vi tittat på fiskar, gått till återvinningen, lekt med Paddis. 
Vi frågade också vad de tyckte var roligast projektet? 
Några svarade: Återvinna och Paddis.

  

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18