👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband år 8

Skapad 2021-05-07 12:49 i Matteusskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
Koordinater anger en plats eller en punkt på en karta eller i ett diagram. Koordinater används t.ex. för att visa olika positioner på jordens yta med hjälp av latitud och longitud. Dessa fungerar på samma sätt som x- och y-axlarna i ett diagram.

Innehåll

Syfte?

 • Genom undervisningen i matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • ·         Formulera och lösa problem
 • ·         Använda och analysera begrepp och samband mellan begrepp
 • ·         Välja och använda lämpliga metoder
 • ·         Föra och följa matematiska resonemang
 • ·         Samtala, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Målet med undervisningen inom detta kapitel är att du ska kunna:

 • ·         Hämta fakta ur tabeller
 • ·         Tolka tabeller och diagram
 • ·         Tolka och läsa av linjära samband
 • ·         Beskriva samband mellan olika uttrycksformer
 • ·         Tolka grafer och läsa av koordinater, skärningspunkter och lutning
 • ·         Skriva och tolka formler till linjära samband
 • ·         Skillnaden mellan en proportionalitet och andra linjära samband
 • ·         Beskriva och tolka samband med hastighet

När?

Vecka 18-21

 Hur?

Diskussioner, genomgångar, läxor samt laborativa övningar. Räkna enligt planeringen.

 Redovisning och bedömning:

Du kommer att få redovisa dina kunskaper kontinuerligt genom små skriftliga prov samt i ett större skriftligt prov i slutet av arbetsområdet. Du kommer även att bedömas vid laborativa moment samt vid skriftliga och muntliga uppgifter som vi genomför under lektionstid.

 

Vecka

Dag

Genomgång

Att räkna

Förhör

18

3

Samband

Sid 138-139

Sid 152-153

 

 

 

4

Linjära samband

 

Sid 140-141

Sid 154-155

Sid 162-165

 

19

1

Flera linjära samband

Sid 142-143

Sid 156-157

Sid 166

 

 

2

Proportionalitet

Sid 144-145

Sid 158-159

 

Tom sid 143

20

1

Samband med hastighet

Sid 146-147

Sid 160

 

 

2

Samband med hastighet sid 146-147

Uppg, 26-36

Uppg . 32-35

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

Tom sid 147

21

1

Repetition

 

 

 

2

Repetition

 

 

 

3

Repetition

 

 

22

1

PROV TISDAG