👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkbruk

Skapad 2021-05-07 12:59 i Slöingeskolan Falkenberg
Ett arbetsområde där vi tränar på att söka information på olika källor och att göra sammanställningar. Vi kommer också resonera om språkliga varianter i Sverige.
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Ett arbetsområde där vi tränar på att söka information på olika källor och att göra sammanställningar. Vi kommer också resonera om språkliga varianter i Sverige.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska träna på att söka och välja ut källor som de kan resonera kring samt göra sammanställningar med utvecklade beskrivningar och med egna ord. 

Syftet är även att träna eleverna i att kunna resonera kring svenska dialekter, veta vilka minoritetsspråken i Sverige är och träna på att jämföra de nordiska språken med varandra.

Bedömning - vad och hur'

VAD

Du ska kunna

- resonera om svenska dialekter

- veta vilka minoritetsspråken i Sverige är

- jämföra de nordiska språken med varandra

- söka och välja ut fakta samt resonera om källornas användbarhet

- göra sammanställningar med utvecklade beskrivningar och egna ord

- kombinera text med passande bild som förstärker texten

 

HUR

- genom skriftlig uppgift där du får jämföra och resonera

- genom en uppsats om minoritetsspråken som ni gör i grupp 

 

Undervisning och arbetsformer

- Filmer om dialekter, minoritetsspråk, källkritik och om att göra sammanställningar

- Intervju med äldre person där dagens språk jämförs med hur det var förr

- grupparbete med hjälp av stödmall

- Studi + tillhörande quiz

- genomgångar

- kooperativa övningar

- diskussioner 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  SvA  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  SvA  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  4-6
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  4-6
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  A 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  SvA  A 6
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  SvA  A 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  SvA  A 6