👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bära eller brista - en fråga om hållfasthet

Skapad 2021-05-07 13:10 i Väskolan Kristianstad
Grundskola 7 Teknik
Vad är det som gör att ett föremål håller eller går sönder? Tre saker: vad föremålet är gjort av, vilken form det har och vad det utsätts för.

Innehåll

Bära eller brista - en fråga om hållfasthet.

Ofta gör det inte så mycket om saker går sönder, men ibland innebär det katastrof. Saker som inte får gå sönder utformas med tanke på hållbarheten, så att det inte uppstår några svaga punkter. Andra gånger är det tvärtom meningen att något ska gå sönder, och då ofta på ett bestämt sätt. Då är det just svaga punkter som behövs.

 

 • Vi kommer arbeta med boken PULS Teknik sidorna 24-43
 • Det kommer vara lärarledda genomgångar.
 • Du kommer få läsa om hållfasthet och en mindre skriftlig  bedömningsuppgift blir kopplat till detta.
 • Du kommer att få prova olika undersökningar vad gäller hållfasthet.
 • Du ska få konstruera en mobilhållare och visa att du kan använda dokumentation och skisser som leder ditt arbete framåt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 9
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
  Tk  A 9

Matriser

Tk
Bära eller brista - en fråga om hållfasthet

Jag kan

----->
----->
----->
Dokumentera
 • Tk  E 9
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
 • Tk  A 9
steg för steg hur jag gjorde
steg för steg hur jag gjorde. Det är tydligt och strukturerat. Kanske har jag använt mig av bilder för att visa.
steg för steg hur jag gjorde. Det är tydligt och strukturerat. Kanske har jag använt mig av bilder för att visa. Vem som helst kan göra om min konstruktion för att min dokumentation är så tydlig.
Genomföra en konstruktion
genom att vara noggrann, lägga tid på mitt förarbete och inte ge upp utan prova andra lösningar om det första jag tänkt inte fungerar
genom att vara noggrann, lägga tid på mitt förarbete och inte ge upp utan prova andra lösningar om det första jag tänkt inte fungerar. Jag har en fungerande mobilhållare att visa upp.
Redogöra för teknikens utveckling
resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen
Skissa en konstruktion
där man ser att det ska bli en mobilhållare
där man ser att det ska bli en mobilhållare. Det är tydligt va som gör att konstruktionen blir hållbar
där man ser att det ska bli en mobilhållare. Det är tydligt va som gör att konstruktionen blir hållbar. Jag visar tydligt att jag använt mig av kunskapen om hållfasthet.