👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering4b-Bamse-vatten för de yngsta

Skapad 2021-05-07 13:12 i 182311 Förskolan Sagobacken Stockholm Farsta
Förskola
Bamses berättelse om "vatten för de yngsta"

Innehåll

Projektberättelse:

Vid varje projekttillfälle arbetade barnen i smågrupper om ca 4 barn och 2 pedagoger. Innan varje tillfälle hade vi pedagoger förberett i våtrummet för dagens vattenaktivitet. Det märktes på barnen att de var väldigt förväntansfulla innan aktiviteten startade när dom stod och kikade in genom glasrutan till våtrummet.

Handfatet inne på Bamse hade blivit en mötesplats för barnen där dom stog och tvättade händerna tillsammans. Barnen tyckte det var spännande med vattnet som började rinna med hjälp av sensorer när dom höll fram sina händer. Barnen utforskade tekniken genom att hålla fram och dra undan händerna. Från barnen hörde vi kommentarer som -kommer vatten! - sluta vatten!. 

Vi bestämde oss för att utmana barnen vidare genom att ge barnen verktyg för att utveckla sitt lärande t.ex. plastflaskor, mätglas och övriga kärl. Barnen fångade upp vatten i kranen och hällde ut det i plastbackar vi ställt ut på golvet. Under projekttillfällena märkte vi att barnen förfinade sin teknik vad det gäller att ösa och hälla. Med tiden så förflyttades projektet från handfatet till plastbackarna. 

Under de första projekttillfällena fick barnen själva samla in naturmaterial från gården och från förskolan. Det insamlade materialet använde vi inomhus när vi arbetade med vatten. Barnen fick då bekanta sig med begrepp som te.x. flyta, sjunka, tung och lätt. Barnen kastade naturmaterialet i plastbackarna med vatten och uppmärksammade ljudet och stänket som bildades. En del barn försökte trycka ner kottarna under vattenytan så att de inte skulle flyta upp igen -Inte flyta! På detta sätt märker vi att barnen förstår begreppen vi arbetar med. 

Vi upplevde att våra barn var intresserade av färger därför valde vi att arbeta med färger i vattenprojektet. Vi började arbeta med en färg i taget. Barnen fick tillgång till plastbackar med gult vatten i, slevar, tomma plastflaskor och svampar. Vi började med att arbeta med färgen gul. Under tiden som barnen arbetade så pratade vi om färgen gul. Sedan gick vi vidare och arbetade med färgen blå och färgen röd. Efter detta utmanade vi barnen vidare genom att börja arbeta med färgblandning. Vi erbjöd barnen plastbackar med olikfärgat vatten. Barnen utforskade vattnet och när de började ösa mellan backarna upptäckte dom att vattnets färg förändrades -Inte blå! -Grön! - Var är gul?  -Annan färg! En del barn försökte vispa i vattnet för att få tillbaka den ursprungliga färgen - Måste vispa gul! - Gul borta! 

När barnen vispade i lådorna bildades bubblor som barnen uppskattade därför valde vi fortsättningsvis arbeta med skum i projektet. Barnen fick plastbackar med vatten och badskum. som redskap användes diskborstar och vispar. Barnen slog, vispade och rörde med redskapen och händerna i vattnet. Ett barn viftar med diskborsten så att skummet flyger, de andra barnen låter sig inspireras och gör likadant. Det blev till en rolig lek där barnen skrattade tillsammans.

När snön kom beslöt vi oss för att använda denna i vårt vattenprojekt. Barnen fick själva samla in snö i våra plastbackar som vi sedan tog in till våtrummet. Barnen påpekade verbalt och med kroppsspråk att snön var kall. Barnen formade snöbollar som dom stoppade ner i vatten och höll under kranen -Snö borta! Vi pratade om vad som händer med snön när den försvinner och barnen började själva att använda begreppet smälta. När vi sedan arbetade med is häpnade barnen när isbitarna blev mindre och mindre för att tillslut försvinna helt -Titta, den smält!

Vid en del projekttillfällen arbetade vi med skapande i samband med vatten. Barnen fick små glasburkar med vatten samt temperablock i olika färger. Barnen undersökte materialet med alla sina sinnen. De lade temperablocken i vattenburkarna och såg förtjust på när vattnet fick färg. Vid ett tillfälle skapade barnen en gemensam vattentavla som finns uppsatt på Bamse. Barnen fick tillgång till blå akvarellkritor, blå temperablock, glasburkar med vatten, glitter. Under tiden barnen skapade lyssnade vi på avkopplande vattenmusik. Vid terminens slut kommer alla barn att få med sig en del av den gemensamma vattentavlan. 

Under tidigare projekttillfällen visade barnen intresse för skummet när det flög i rummet, därför beslutade vi att nu arbeta med såpbubblor. Vi använde oss av en såpbubbelmaskin men även av redskap så att barnen själva kunde blåsa bubblor. Till en början tyckte barnen att det var knepigt att blåsa såpbubblor men efter lite träning gick det lättare. Barnen blev stolta när kompisarna jagade såpbubblorna de själva blåst. När barnen fick tag i bubblorna uppmärksammade dom att bubblorna skiftade i olika färger   -Min är blå! - Rosa! -Gul! Vi lät även barnen blåsa egna bubblor i skålar med hjälp av sugrör. Bubblorna sväller i skålarna och bildar mönster -Titta, mina bubblor! - Pang, den blir trasig! -Stora bubblor!

Just nu har vi ett pågående delprojekt som heter "vatten ger liv". Barnen har fått ta med sig egna krukor som dom målat på förskolan. Efter detta har barnen fått välja vilka frön de vill plantera i sin kruka. Barnen har själva fått hälla i jord, stoppa ner frön och därefter vattna. Under tiden vi arbetar pratar vi om att vatten är blommornas mat (kommentar från ett barn). 

För att barnen ska få syn på sitt eget lärande har vi skrivit ut dokumentationsbilder och gjort böcker utav dessa. Projektböckerna finns alltid tillgängliga på avdelningen och leder till många projektsamtal mellan barn och mellan vuxna och barn. Vi har även projektsamlingar där vi skriver ut dokumentation i form av bilder och pratar om den tillsammans med barnen.