👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivprojekt - ön

Skapad 2021-05-07 13:35 i Kärlekens skola Halmstad
I det här projektet ska ni få arbeta med ett skrivprojekt som ska mynna ut i en roman, "Ön".
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Du kommer att arbeta med ett skrivprojekt som heter "Ön". Slutprodukten blir en roman bestående av fem kapitel.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Se kopplingar till syftet nedan

Undervisning och arbetsformer

 • Du kommer att få skriva en kapitelbok som heter "Ön". Varje kapitel har en tydlig instruktion vad kapitlet ska innehålla.
 • Du får träna på att skriva på olika sätt, göra miljö- och personbeskrivningar och skriva dialoger.
 • Du kommer att få träna på meningsbyggnad och stavning.
 •  
 • Du får också läsa igenom dina kamraters texter och du får ge och ta emot respons på texterna.
 • Du får också kontinuerlig respons av din lärare.

Centralt innehåll:

Nedan anges det kunskapsstoff som du kommer att möta i detta projekt.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • skriva berättande texter
 • hålla en röd tråd i ditt skrivande
 • kunna ge respons
 • kunna ta respons och omarbeta din text utifrån det
 • kunna följa en planering för ditt skrivande
 • skriva olika slags texter, dialog, beskrivningar mm
 • måla bilder för att illustrera dina texter.
 • använda vanliga skrivregler (skiljetecken)

Bedömning:

Jag kommer att bedöma dig kontinuerligt under projektets gång.

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • skriva berättande texter
 • hålla en röd tråd i ditt skrivande
 • ge respons
 • ta respons
 • följa en beskrivning för ditt skrivande
 • skriva olika slags texter t.ex. dialog, beskrivningar
 • använda vanliga skrivregler (skiljetecken)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
skrivprojekt-ön

Skrivprojekt ön

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skiljetecken
Du kan använda skiljetecken relativt väl. Punkt och storbokstav (du missar ibland)
Har i stort sätt koll på skiljetecken. Punkt, storbokstav, frågetecken osv.
Har bra koll på skiljetecken. Punkt, storbokstav, frågetecken, dialoger osv.
meningsbyggnad
Har relativt väl koll på meningsbyggnad (ibland blir det fel)
Har i stort sätt koll på meningsbyggnad
Har full koll på meningsbyggnad (endast enstaka fel)
Handling
Texten består av en enkel handling. Har en röd tråd med början, mitten och slut. Kapitlens hör relativt väl ihop.
Texten består av en relativt tydlig och enkel handling. Har en röd tråd med början, mitten och slut som dessutom är ihopkopplade till varandra. Kapitlens hör i stort sätt ihop.
Texten består av en enkel och tydlig handling. Man kan tydligt följa den röda tråden i berättelsen Kapitlen hänger mycket bra ihop. Berättelsen går tydligt framåt
illustrationer
Kombinerar ibland text och bild. (med på några få kapitel, minst två) Man kan se en koppling mellan text och bild.
Kombinerar oftast text och bild. (med på de flesta kapitel). Man kan se en relativ tydlig koppling mellan text och bild.
Kombinerar alltid text och bild. Man kan tydligt se koppling mellan text och bild.
gestaltande beskrivningar
Kan relativt väl göra gestaltande beskrivningar.
Göra flera gestaltande beskrivningar.
Gör flera tydliga gestaltande beskrivningar.
tempus
Använder till viss del korrekt tempus
Använder till större del korrekt tempus
Använder korrekt tempus.