👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektberättelse Haren ht20-vt21

Skapad 2021-05-07 14:14 i 182331 Förskolan Frida Stockholm Farsta
Förskola
Det här är Farstas mall för projektberättelse. Radera stödmaterialet i texten när projektberättelsen är färdig.

Innehåll

Syfte med projektberättelse

Projektberättelsen görs för att vi tillsammans med barnen knyter ihop och visa de processer som barnen har varit en del av under året. Dvs ht 20/vt 21- Syftet med projektet var att väcka barnens intresse kring vatten och dess olika former och egenskaper 

 

Projektberättelse:

(Skriv här)Vi har under hösten och våren jobbat med tema vatten. Tillsammans med barnen har vi utforskat, experimenterat och undersökt vatten. Tex Hälla ,ösa, bära tungt, volym ,jämföra, hur låter det när det droppar, Barnen har fått många nya begrepp. Utomhus har barnen spontant undersökt när det rinner och forsar i regnet. tex jämfört tyngd, vatten i ena hinken och sand med vatten i den andra. Vilken väger mest?  Under den kallare årstiden har barnen varit intresserade av hur vattnet blir till is och sedan kan tina igen. Det har gjort att vi har fått många förslag och idéer på vad de vill göra. Iskonst i olika former och material.  Konsten har hängts ut på gården så att alla har kunnat ta del av den. Under våren har barnen intresserat sig för odling. Barnen har fått frågan om man kan odla i bara vatten. Vi har startat hydroponiska odlingar för att se om det händer något. Samtidigt har vi planterat i jord för att kunna jämföra. Vilka förutsättningar behövs för att odla. Barnen reflektera kring hur mycket vatten odlingarna behöver. Mycket eller lite vatten.

.

 l

Praktiskt tillvägagångssätt:

projektet började med att många av barnen lekte i vattenpölarna. De hällde och öste vatten.

Vi pedagoger observerade och tillförde material som barnen kunde använda sig av i sitt utforskande. Vi flyttade in vattenleken inomhus där de kunde fortsätta med andra material där barnen fick syn på att olika föremål flyter och sjunker. Vi samtalade kring barnens funderingar kring vatten.

När kylan kom så började vi experimentera med att frysa in vatten i olika formar och måla på snö.

Under våren sparade vi mjölkförpackningar. I dom fick barnen  starta odlingar i enbart vatten och näringslösning för att se om det gick att odla i.

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18