👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi 1 Evolution, etologi och ekologi

Skapad 2021-05-07 14:37 i Bromma gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Biologi
Evolution, etologi och ekologi

Uppgifter

 • Labrapport Zophobas

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ekosystemens struktur och dynamik. Energiflöden och kretslopp av materia samt ekosystemtjänster.
  Bio  -
 • Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till frågor om bärkraft och biologisk mångfald.
  Bio  -
 • Populationers storlek, samhällens artrikedom och artsammansättning samt faktorer som påverkar detta.
  Bio  -
 • Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta.
  Bio  -
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst och utveckling.
  Bio  -
 • Evolutionens mekanismer, till exempel naturligt urval och sexuell selektion samt deras betydelse för artbildning.
  Bio  -
 • Organismers beteende samt beteendets betydelse för överlevnad och reproduktiv framgång.
  Bio  -
 • Släktträd och principer för indelning av organismvärlden. Organismernas huvudgrupper och evolutionära historia.
  Bio  -
 • Biologins idéhistoria med tyngdpunkt på evolutionen.
  Bio  -
 • Planering och genomförande av fältstudier, experiment och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.
  Bio  -
 • Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor.
  Bio  -
 • Bearbetning av biologiska data med enkla statistiska metoder.
  Bio  -
 • Ställningstagande i samhällsfrågor utifrån biologiska förklaringsmodeller, till exempel frågor om hållbar utveckling.
  Bio  -