👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kursprov Engelska 5 vt 21: Speaking

Skapad 2021-05-07 21:03 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Gymnasieskola Engelska
Kursprovets sista del del, Speaking (del A).

Innehåll

Matriser

Eng
Kursprov: Speaking

E
C
A
Tala
I muntlig interaktion kan eleven formulera sig relativt varierat
I muntlig interaktion kan eleven formulera sig relativt varierat
I muntlig interaktion i olika genrer kan eleven formulera sig varierat
relativt tydligt
tydligt
tydligt
och relativt sammanhängande.
sammanhängande
sammanhängande
Eleven kan formulera sig med visst flyt.
Eleven kan även formulera sig med flyt.
Eleven kan även formulera sig med flyt.
Eleven kan i någon mån anpassa till syfte, mottagare och situation.
Eleven har en viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven anpassar till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även mer formella, samman­ hang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt
I muntlig och skriftlig interaktion i oli­ka, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt
I muntlig och skriftlig interaktion i oli­ka, även mer formella, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt, relativt ledigt och med flyt
Dessutom kan eleven välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser pro­blem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och an­vända fungerande strategier som löser problem i och förbättrar inter­aktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.