👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wings 6, section 4

Skapad 2021-05-08 08:23 i Tunabergsskolan Uppsala
Grundskola F Engelska
Vi kommer att studera: Staden Hong Kong Ord för fritidsaktiviteter Hur man beskriver en vänskap Hur man får nya vänner Ett berömt dataspel Verbets s-form

Innehåll

 Pedagogisk planering i engelska, år 6, v.4-14

 

 

Wings 6, section 4

 

 

Förmågor i fokus:

 

 • Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

 

 

I undervisningen kommer vi att studera:

 

 • Staden Hong Kong
 • Ord för fritidsaktiviteter
 • Hur man beskriver en vänskap
 • Hur man får nya vänner
 • Ett berömt dataspel
 • Verbets s-form

 

När vi har avslutat kapitlet ska du kunna:

 

 • Berätta om din fritid
 • Beskriv en vän
 • Diskutera hur en bra vän ska vara
 • Diskutera hur man kan träffa nya vänner
 • Beskriva staden Hong Kong
 • Förstå grammatiken du har studerat och kunna använda den i tal och skrift: verbets s-form

Bedömning

 

För att nå betyget E:

 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

 

För att nå betyget C:

 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

 

För att nå betyget A:

 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. 
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

 

 

 

Hur får du visa dina förmågor?

 

 Bedömning sker kontinuerligt under lektionerna samt genom;           

 

 • Skriftliga och muntliga uppgifter
 • Prov        

 

 

 

 

 

Planering    

                            

Vi kommer att arbeta med följande i Wings:

 

 

Textbook:

 

 • Welcome to Hong Kong (p. 68)
 • Facts about Hong Kong ( p. 69)
 • Simon’s diary entry( p. 70)
 • On the roller coaster (p. 71)
 • Simon and Anthony get chatting (p. 72-73)
 • Spare time activities (p. 74)
 • What do you do in your spare time (pp. 76-77)
 • A new kind of friend (pp. 80-81)
 • What is a good friend? (p. 82)
 • Make new mates (p. 84)
 • Music time! (p. 88) 

 

Extra:

 

 • World of Warcraft (p .78)
 • Typhoon warning (p. 86)
 • Valfria texter från section 3

 

 

Workbook:

 

Welcome to Hong Kong

 

 • 9 Hong Kong
 • 27 Disneyland

 

Simon’s diary entry

 

 • 10 Simon’s diary entry

 

 

On the roller coaster

 

 • 13 Are you a good friend?

 

 

Simon and Antony get chatting

 

 • 6 Useful phrases – Simon and Anthony get chatting
 • 16 Facts about Anthony
 • 23 Jumbled dialogues

Spare time activities

 

 • 1 What do they do in their spare time?
 • 3 Find the words
 • 4 A crossword for two   -   worksheet 9, 10
 • 7 Sports

 

 

What to do in you spare time 

 

 • 5 Useful phrases – What do you do in your spare time?
 • 18 Spare time activities
 • 19 A role play – Summer camp        worksheet 1, 2
 • 22 Spot the differences – The living room   -   worksheet 7, 8

 

 

A new kind of friend 

 

 • 14 A new kind of friend

 

 

What is a good friend?

 

 • 15 Who are you?
 • 24 Get planning

 

 

Make new mates

 

 • 25 Make new mates

 

 

Music time

 

 • 28 Stonecutter’s Island
 • 29 Music time

 

 

Grammar

 • A pear and an apple (p. 52)
 • Whose is it? (p. 53)
 • Tommy plays football every day (pp. 68-72)

 

 

Extra:

 

 • 2 Spare time activities
 • 11 Manga
 • 12 Facts about typhoons
 • Valfria uppgifter I section 3