👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 4B - Kapitel 3 Längd, vikt och volym

Skapad 2021-05-08 11:39 i Segerstaskolan Knivsta
Favorit Matematik 4B
Grundskola 4 Matematik
Kapitel 3 i Favorit matematik 4B handlar om enheterna vikt, längd och volym. Du kommer att få lära dig mer om ord och begrepp inom området samt hur du växlar mellan olika enheter inom längd, volym och vikt.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. 

 • Sambandet mellan kilometer, meter, decimeter, centimeter och millimeter
 • Sambandet mellan kilogram, hektogram och gram
 • Sambandet mellan liter, deciliter, centiliter och milliliter
 • Addera och subtrahera ovan nämnda enheter.

Hur ska vi lära oss detta?

 • Genom gemensamma genomgångar
 • Genom samtal i grupp
 • Genom att färdighetsträna individuellt i din matematikbok
 • Genom praktiska övningar

Vad som kommer att bedömas:

 • Hur väl du använder dig av matematiska begrepp
 • Hur du för ett resonemang kring de uppgifter du utför
 • Hur du förstår övningarna du arbetar med
 • Hur du löser enklare problem genom att välja räknesätt och kunna se svarens rimlighet

Hur du får visa vad du kan:

 • Att vara aktiv på genomgångar
 • Att arbeta med uppgifterna i din matematikbok och praktiskt
 • Att uttrycka sig muntligt och skriftligt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Favorit matematik 4B - Kapitel 3 längd, vikt och volym

längd, vikt och volym

Nivå 1
Jag behöver träna mer
Nivå 2
Godtagbara kunskaper
Tolkar en muntlig instruktion och utför beräkningar med decimaltal.
Hanterar enhetsbyten inom vikt.
Hanterar enhetsbyten inom volym.
Hanterar enhetsbyten inom längd. Utför beräkningar inom de fyra räknesätten med decimaltal. Utför beräkningar i rätt ordning enligt prioriteringsregeln.
Storleksordnar mätvärden i vikt, volym och längd.
Löser problem som innehåller enheter och enhetsomvandling och beskriver tillvägagångssätt.
Redovisar din lösning på ett fungerande sätt. Hanterar enhetsbyten och har en fungerande metod för beräkning.