👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati, val och politiska partier

Skapad 2021-05-08 12:06 i Oxledsskolan F-6 Partille
Detta arbetsområde handlar om demokrati, demokratiska val, riksdag och regering samt politiska partier.
Grundskola 5 – 6 Samhällskunskap
Under några veckor kommer vi att arbeta med frågeställningar kopplade till val till riksdag, landsting och kommun. Vi lär oss om olika politiska partier i Sverige och vad de tycker och vill. Under arbetsområdet arbetar vi aktivt med begreppet demokrati.

Innehåll

VAD?:

Din förmåga att

 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
 • använda dig av samhällsvetenskapliga begrepp
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
 • reflektera över demokratiska värden och beslutsprocesser

Ord/begrepp som du ska känna till

debatt, demokrati, representativ demokrati, direkt demokrati, diktatur, monarki, republik, landsting, kommun, valsedel, rösta, parti, röstsedel, regering, riksdag, röstlängd, landsting, personval, röstkort, förtidsrösta, utskott, valsedel, vallokal, folkbokförd.

HUR?:

 • Använda det digitala läromedlet Clio genom att aktivt läsa och diskutera texternas innehåll gemensamt.
 • Se Dröm om demokrati för att få djupare kunskap kring ämnet.
 • Prov i slutet av arbetsområdet

Bedömning:

Vad ska bedömas?

 • Dina kunskaper kring och förmågan att använda aktuella begrepp
 • Dina kunskaper om politiska partier, hur ett val går till samt vad riksdag, regering, landsting är.
 • Dina kunskaper om hur en demokratisk beslutsprocess går till.
 • Din förmåga att diskutera olika politiska frågor och framföra dina åsikter.

Detta ska du kunna

 • Förklara vad ett demokratiskt beslut är och hur ett demokratiskt samhälle i stora drag fungerar.
 • Redogöra för hur ett val går till.
 • Veta partiernas namn samt vad partiledarna heter.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Demokrati, val och politiska partier

Behöver träna mera
Godkänd
Mer än godkänd
Demokrati
Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser. Ex Hur går ett val till? Vem får bilda regering? Vilka få rösta? Demokrati och diktatur Direkt demokrati och representativ demokrati.
 • Sh  4-6
Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Begrepp
Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller, Ex demokrati, majoritet, opinion
Eleven kan använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Så styrs Sverige
Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller, Ex Vilka politiska partier finns det? Vad gör riksdagen och regeringen? Vad ansvarar Riksdagen, kommunen och landstinget för?
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Resonera och argumentera
Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv, Ex vi övar oss att se frågor ur olika perspektiv. Vad kan vara bra med att inför betyg från fyran och ordningsbetyg.? Samt öva oss i bli bättre på argumentera och resonera både muntligt och skriftligt.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla sam- band med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhälls- frågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.