👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - Kommunikation - vt21

Skapad 2021-05-09 13:38 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Teknik
Människan är av naturen social och vill hela tiden kommunicera. Här kommer vi att lära oss om mänsklig kommunikation genom tiderna och hur vi kommunicerar idag.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet:

Det är viktigt att du har kunskap om och förstår hur vår kommunikationsteknik utvecklats genom tiderna och fram tills idag, samt hur dagens kommunikationssystem är uppbyggda.

Beskrivning av arbetsområdet:

Detta arbetsområde behandlar specifikt kommunikationsteknikens utveckling
Du ska kunna, förstå och reflektera över

 • hur man tog kontakt med varandra förr
 • hur och var skriftspråket utvecklades
 • hur och var boktryckarkonsten utvecklades
 • vanliga föremål som har med kommunikation att göra
 • datorns historia
 • hur man tar kontakt idag
 • fördelar och nackdelar med modern kommunikationsteknik
 • bl.a. följande ord och begrepp: signaleld, kilskrift, hieroglyf, papyrus, pergament, Gutenberg, elektromagnet, telegraf, Morse, fonograf, telefon,radio, tv, digital, transistor, kommunikationssatellit
 • programmering

Du redovisar dina kunskaper i en skriftligt prov samt genom inlämning av programmering och programmeringsrapport

 

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:


- hur väl du kan beskriva konsekvenser som vår utveckling av kommunikation fått på individ, samhälle, och miljö.

- hur väl du kan använda tekniska begrepp och uttrycksformer när du beskriver hur tekniska lösningar fungerar

- hur väl du kan analysera drivkrafterna bakom teknikutvecklingen och hur tekniken ändrats över tid

- hur väl du kan utforma program genom att pröva och ompröva idéer.  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
 • Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Teknik - Kommunikation - vt21

Förmåga att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenighet och funktion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hur fungerar tekniska system
Förmåga att använda tekniska begrepp och uttrycksformer vid beskrivande av tekniska system
Du kan med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar i tekniska lösningar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar i tekniska lösningar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar i tekniska lösningar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.

Förmågan att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Arbetsgång - programmering
Praktiskt konstruktionsarbete - programmering
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
Utforma modeller
Programmet
Du kan utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Du kan utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.

Förmåga att värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Konsekvenser -individ/samhälle/miljö
Förmågan att resonera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Förmåga att analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken förändras över tid

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Historik och drivkrafter
Beskriva hur kommunikation förändrats över tid och drivkrafter bakom dessa
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang hur kommunikationen i samhället förändras över tid och vilka drivkrafter som ligger bakom detta.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang hur kommunikationen i samhället förändras över tid och vilka drivkrafter som ligger bakom detta.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang hur kommunikationen i samhället förändras över tid och vilka drivkrafter som ligger bakom detta.

Förmåga att dokumentera arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ritteknik
Ritning av ritningar i tre vyer enligt ritteknikens regler
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser eller ritningar.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser eller ritningar.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser eller ritningar.