👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friluftsliv år 6 VT 21

Skapad 2021-05-09 15:10 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Målet med undervisningen är att du ska få kunskap och erfarenhet om att vistas i naturen och förstå värdet av ett aktivt friluftsliv.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med friluftsliv under vecka 19 och 20. Vecka 19 är det lov torsdag och fredag. Kom ihåg att ha med oömma kläder så att vi kan vara på marken och göra olika övningar.

 

Lektionsinnehåll

 • Du kommer att få lära dig om och testa på:
 • Allemansrätten
 • Stafetter och skogslekar
 • Trangia kök
 • Bygga vindskydd
 • Flerlagersprincipen (Trelagersprincipen)
 • Eldning och säkerhet

Bedömning

 • visar dina kunskaper om Allemansrätten
 • Visa friluftslivskunskaper  

Uppgifter

 • Fakta om allemansrätten

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  C 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
Matris Friluftsliv och utevistelse år 6

Friluftsliv och säkerhet

 • Idh  4-6   Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
 • Idh  4-6   Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Idh  4-6   Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Idh  4-6   Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
 • Idh  4-6   Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aktivitet
Elevens förmåga att delta i olika friluftsaktiviteter.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Hantera nödsituationer
Förmåga att hantera nödsituationer och livrädda.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.