👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism, el och energi

Skapad 2021-05-10 09:17 i Yngsjö skola Kristianstad
Vi kommer diskutera olika energikällor och vad vi använder energi till. Vi lär oss om elektricitet och magnetism
Grundskola 4 – 6 Teknik Fysik
Vi kommer arbeta med magnetism, elektricitet och energi både teoretiskt och praktiskt.

Innehåll

Du ska få lära dig:

 

 • att förklara och använda  begrepp som hör till området
 • hur en lampa och ett batteri fungerar och vad som menas med en sluten krets.
 • att rita, tolka och använda enkla kopplingsscheman.
 • hur man hanterar el på ett säkert sätt.
 • hur en magnet fungerar och dess användningsområden.
 • vad energi är och dess olika former.
 • om våra energikällor och dess för- och nackdelar

Vi kommer att:

 •  ha gemensamma genomgångar och diskussioner
 •  göra undersökningar med elektricitet och magnetism
 •  skapa egna "uppfinningar"
 •  se filmer som belyser dessa ämnen.

Du visar dina kunskaper genom att:

 • vara aktiv och kreativ i gemensamma diskussioner och undersökningar
 • dokumentera dina undersökningar noggrant
 • göra ett skriftligt test i v. 23 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Tk
Energi och elektricitet

Bedömning

Detta är vad som bedömts då vi arbetet med målen i temat.
På väg att nå målet
Har nått målet
Har nått målet med godmarginal
Mål
Kan diskutera om elektricitet och dess användning.
Har grundläggande kunskaper om energi och elektricitet.
Kan beskriva och ge exempel på olika energikällor, samt ange deras för- respektive nackdelar.
Kan laborera på ett säkert sätt.
Kan planera, utföra och dokumentera enkla undersökningar och kopplingar och dra slutsatser utifrån dessa.