👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normkreativitet och Värdegrund

Skapad 2021-05-10 09:43 i Kronans förskola Östersund
Normkreativitet och värdegrund.
Förskola
Normkreativitet och Värdegrunds arbete på Blåklockan.

Innehåll

Ht-20/Vt-21


Syfte:

Varför gör vi detta? 

 • alla på Blåklockan ska känna att förskolan är rolig, trygg och lärorik
 • början på en förståelse för att vi alla är olika men lika mycket värda som människa
 • barnen ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga till empati, omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation.
 • ge utrymme till samspel och att stärka gruppkänslan
 • skapa tillfällen att lyssna på instruktioner och omvandla dem praktiskt 
 • ta tillvara på barnens önskemål, åsikter och tankar samt göra det synligt för dem, att det kan påverka sin vardag här på förskolan

 

Innehåll:
Vad ska undervisningen innehålla?

 • läsning av kompisböcker och titta på Djuren på Djuris (ur)
 • diskussionsfrågorna utifrån det aktuella temat ex ”samarbete”
 • varva teori med diskussion utifrån barnens erfarenheter och
 • praktiska uppgifter ex drama, lek och pyssel utifrån det aktuella temat
 • barnråd
 • planerad aktivitet av pedagog varje vecka
 • dokumentera undervisningen med hjälp av Ipad (foton och text) 

 

Reflektion och Analys
Pedagogers och barns reflektioner

 

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?
-Val av undervisningens innehåll
-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?

 

Analys:
Varför blev det som det blev?
Vilken utveckling har skett?
Vad är nästa steg?

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18