👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text-barnet och hunden

Skapad 2021-05-10 10:05 i Tanneforsskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Svenska
Berättande text innehåller olika delar. Man bygger meningar, använder olika skiljetecken, beskriver och gestaltar. Man ska också tänka på en början , mitten och avslutning på sin berättelse.

Innehåll

Mål med arbetsområdet

-kunna använda skiljetecken

-kunna använda stor bokstav

-dela in i stycken

-kunna skriva dialog

-kunna beskriva/gestalta

 

Arbetssätt

Vi kommer att ha genom gångar,arbeta med variationstexter och övningsuppgifter. Vi kommer att göra avstämningar längs vägen. Enskilt arbete men också parvis/grupper kommer att ske.

 

Bedömning

Vi kommer att göra ett förtest och eftertest, alltså skriva en berättande text.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Berättande text-barnet och hunden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skiljetecken, storbokstav
 • Sv  E 6
Jag sätter ut enstaka punkter och skriver ibland stor bokstav i början på meningar.
Jag sätter ut de flesta punkter och något mer skiljetecken samt skriver ofta stor bokstav i början och ibland vid namn.
Jag sätter ut punkter på rätt ställe men också övriga skiljetecken och skriver nästan alltid stor bokstav i början på meningar och vid namn.
Skriva dialog
Jag sätter ibland ut talstreck och något skiljetecken innan säga verbet. Jag skriver dialog på ett sätt.
Jag sätter ut talstreck och några skiljetecken innan säga verbet. Jag skriver dialog på ett sätt.
Jag sätter ut talstreck och några skiljetecken innan säga verbet. Jag skriver dialog på båda sätten.
Styckeindelning
Jag delar in texten i något stycke.
Jag delar in texten i några stycken.
Jag delar in texten i många stycken.
Stavning
Jag stavar några ord rätt.
Jag stavar de flesta ord rätt.
Jag stavar nästan alla ord rätt.
Uppbyggnad av texten och beskrivning
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Jag skriver händelser i rätt ordning.
Jag skriver händelser i rätt ordning och beskriver miljöer eller personer.
Jag skriver händelser i rätt ordning och beskriver miljöer och personer.
Tidsform
Jag skriver i olika tidsform
Jag skriver i samma tidsform.