👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2021-05-10 13:34 i Montessoriförskolan Kärnhuset Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
I dagens samhälle diskuteras det mycket kring en hållbar utveckling, men vad betyder egentligen det? Vad kan vi göra för att hjälpa till? Här tänker vi att vi ska diskutera och arbeta med barnen kring vad vi kan göra på förskolan och väcka deras intresse för en hållbar utveckling.

Innehåll

När man pratar om en hållbar utveckling innefattar det så mycket. Vi vill med hjälp av olika material, diskussioner och aktiviteter öka barnens intresse för den här frågan och fördjupa deras kunskap kring ämnet. Likaså gemensamt komma fram till hur vi kan hjälpa till och bidra till en mer hållbar utveckling och hur vi ska ta hand om oss själva.  

Nedskräpning, sopsortering, återvinning, allemansrätten, rörelse, aktivitet och hälsa är delar av en hållbar utveckling som vi kommer att beröra. Vi kommer att göra det mesta av arbetet gemensamt i gruppen så att alla får ta del av det. Reflektion under arbetes gång kommer att göras ihop med barnen. Vi kommer att arbeta såväl inomhus som utomhus och alla pedagoger ansvarar gemensamt för genomförande och dokumentation.    

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18