👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 2 Period 4

Skapad 2021-05-10 14:16 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
Vi fortsätter att följa Asta, Bea och Cesars äventyr med ABC-klubben. Utifrån arbetsboken och läseboken Diamantjakten kommer vi att arbeta med att tala, lyssna, läsa och skriva. Vi kommer även använda oss av annan litteratur och arbetsmaterial.

Innehåll

Innehåll

Lärandemål

Vilka kunskaper och färdigheter hoppas vi kunna lära oss?

Läsa, skriva, tala, lyssna:

 • sa nivåanpassade skönlitterära texter med flyt, säkerhet och förståelse
 • Stanna upp samtala, återberätta, besvara och ställa frågor om det lästa och förstå
 • Använda olika läsförståelsestrategier som att skapa inre bilder, dra slutsatser och göra förutsägelser
 • Skriva text läsligt för dig själv och andra
 • Skriva text med enkel handling för hand eller på skrivplatta
 • Stava vanligt förekommande ord med allt större säkerhet
 • Skriva meningar med stor bokstav och punkt och andra skiljetecken
 • Visa intresse för att förbättra din text
 • Återberätta så att andra förstår vad du menar
 • Ge och ta muntliga instruktioner
 • Tala om vad du tycker och tänker och lyssna på andras åsikter

 

Undervisning

På vilket sätt ska vi arbeta på lektionerna?

Vi kommer att:

 • Läsa nivåanpassade skönlitterära böcker på egen hand
 • Läsa texter, svara på frågor om texten och skriva egna frågor om texten
 • Använda olika lässtrategier för att skapa inre bilder, förförståelse och dra slutsatser
 • Återberätta handlingen i en läst text och kunna ställa frågor och svara på frågor om texten
 • Läsa och förstå en enkel skriftlig instruktion
 • Träna på att skriva lämpliga rubriker
 • Skriva korrekta meningar med stor bokstav och punkt och bygga ut meningar
 • Skriva tydliga bokstäver, versaler och gemener på rätt sätt
 • Lämna mellanrum mellan orden i skriven text
 • Använda punkt, utropstecken och frågetecken på rätt sätt
 • Stava vanligt förekommande ord
 • Lyssna på högläsning
 • Lyssna på och förstå enkla muntliga instruktioner
 • Berätta om och beskriva vardagliga händelser så att innehåll och handling framgår
 • Förklara så någon annan förstår
 • Träna på att berätta om vad du tycker och tänker och lyssna på andras åsikter
 • Ha regelbunden läsläxa

Nytt för period 4:

 • Stavning, träna på ng-ljudet
 • Träna på att göra sammanfattningar med de väsentligaste delarna ur en text
 • Skriva berättelser med dialog (talstreck)
 • Beskriva känslor i berättelser
 • Muntlig redovisning i hel- eller halvklass om ett ämne eleven själv har valt
 • Formulera och svara på olika typer av frågor, på ytan, under ytan och på djupet-frågor.
 • Skriva bokrecension 
 • Göra utvärdering
 •  
 • Bedömning

Hur kommer läraren att se vad du har lärt dig?

 • Genomgång av läxa där du kan redovisa din uppgift  
 • En samlad bild av arbetet med arbetsboken och skrivhäftet
 • Utifrån de texter du har skrivit
 • Test före och efter avslutat arbetsmoment
 • Aktivitet under lektionerna 
 • Exit tickets 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 •  S formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 •  S läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 •  Sanpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 •  Surskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Centralt innehåll
 •  Sv  1Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 •  Sv  1-3Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 •  Sv  1-3Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 •  Sv  1-3Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 •  Sv  1-3Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 •  Sv  1-3Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 •  Sv  1-3Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 •  Sv  1-3Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 •  Sv  1-3Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 •  Sv  1-3Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 •  Sv  1-3Berättande texter och sakprosatexter Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.