👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2021-05-10 16:35 i Majbackens förskola Oskarshamn
Mall för pedagogisk planering på testförskolan Ta bort och byt ut alla grön text.
Förskola
Matematik

Innehåll

Varför ska vi arbeta med det här projektet?

Att möta och fånga upp barnens intresse för matematik.

Berika barnens ordförråd med matematiska begrepp

Vad är det barnen kommer att lära sig i projektet?

Att på ett lustfyllt och lekfullt sätt väcka nyfikenhet för matematiska begrepp såsom färger,former,sortering,antal,storleksbegrepp och lägesbegrepp.

Hur ska barnen lära sig?

Utnyttjar de vardagliga matematiska situationerna.

Vi benämner och sätter ord på de matematiska begreppen.
Vi använder oss av material som lockar till matematiskt tänkande t.ex. sortering,kategorisering....

Var ska barnen vara när de arbetar med projektet?

Vårt projekt kommer att genomföras både ute och på avdelningen t.ex planerad samling och i det vardagliga.

Dokumentation

Pedagoger tillsammans med barnen dokumenterar löpande under projektets gång.

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18