👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik VT-21 / HT-21

Skapad 2021-05-10 17:24 i Almåsskolan Mölndals Stad
Cykeln som transportmedel, funktion och historia.
Grundskola 7 – 8 Teknik

Innehåll

Kursplanens syfte

Undervisningen i Teknik syftar till att du får möjlighet att utveckla dina förmåga att:

 •  identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
 •  använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

Konkretisering av syfte

Uppgift:

 

1.Tillverka en modell av en cykel.

Löda ihop en miniatyrcykel : den får se ut hur du vill men den ska kunna stå för sig själv. Om du får cykelhjulen att snurra och att cykeln är stadig så genererar det ett bättre omdöme på cykeln.

 

2. Skriva loggbok :

En sorts dagbok , där du skriver vad du gjort under lektionen, vilka lösningar du gjort, vad som gått bra och mindre bra och hur du löst detta. Skisser på hur din cykel är tänkt att se ut ska också finnas med och även skisser på om du ändrar något på cykeln.För att kunna göra detta så bra som möjligt, är det bra att känna till lite om cykelns historia. Då kan man välja mellan många olika typer av modeller av cyklar. Vet man hur en cykel fungerar och vilka system som cykeln består av, är det lättare att få miniatyrcykeln att fungera som man vill.

Arbetssätt / Undervisning

 • Tips och idéer på lektioner: om att skissa och att löda
 • Skissa och Löda miniatyrcykeln (halvklass och helklass): eget arbete

Bedömning / Dokumentation

Miniatyrcykel:

Loggbok:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk

Matriser

Tk
Teknik VT-21 HT-22

F
E
C
A
Genomföra arbeten
Bygga och förbättra, undersöka och testa, lösa problem och göra enkla modeller.
Du behöver träna mera på att bygga och förbättra din modell.
Du kan bygga och förbättra tekniska saker. Du undersöker och testar på ett GANSKA BRA SÄTT att lösa problem. Du gör en enkel modell.
Du kan bygga och förbättra tekniska saker. Du undersöker och testar på ett BRA SÄTT att lösa problem. Du gör en utvecklad modell.
Du kan bygga och förbättra tekniska saker. Du undersöker och testar på ett MYCKET BRA SÄTT att lösa problem. Du gör en välutvecklad modell.
Arbetssätt
: Hjälpa till och ge förslag, välja arbetssätt som leder arbetet framåt.
Du behöver träna mer på att välja arbetssätt som leder framåt.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlings alternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlings-alternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlings-alternativ som leder framåt
Loggbok
Dokumentation och skisser
Du behöver träna mer på att visa med skisser, modeller och rapporter hur du ska arbeta.
Du kan visa på ett enkelt sätt med skisser, modeller, ritningar och rapporter hur du ska arbeta. Du visar på ett ganska bra sätt hur du har tänkt.
Du kan visa på ett utvecklat sätt med skisser, modeller, ritningar och rapporter hur du ska arbeta. Du visar på ett bra sätt hur du har tänkt.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt med skisser, modeller, ritningar och rapporter hur du ska arbeta. Du visar på ett mycket bra sätt hur du har tänkt.