👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk i språket, språkbruk 7A,7C vt-21

Skapad 2021-05-11 10:54 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under tre avslutande veckor under åk 7 kommer vi jobba med språkbruk. I detta avsnitt kommer vi läsa om att det finns flera språk i språket och att all svenska inte är likadan, tex dialekter, sociolekter, manligt och kvinnligt språk, maktspråk, svordomar (fult språk) och slang. Ni är uppdelade i grupper och kommer bli experter på ett eget område. Ni kommer få två-tre lektioner på er att samla in information och göra en slide till presentationen som ni gör tillsammans. Ni skall själva söka material om ert område och gemensamt skapa en pp som ni presenterar inför era klasskamrater.

Innehåll

Tidsplan: v20-v22

 

V20 Måndag 17 maj, introduktion ämnen och uppgift . Första person i grupp öppnar en pp som du delar med gruppen. Börja jobba med att söka information om ditt ämne.

 

V20 Tisdag 18 maj. Arbeta fram material om ditt ämne, en slide med bild/bilder och det du skall säga i redovisningen. Källor skall redovisas på varje slide. (Du skall föra resonemang om ditt ämne och koppla ihop det till svenska språkets historia, tänk på att du skall jämföra och beskriva likheter och skillnader) Du får ha anteckningar som stöd vid redovisningen 31maj/1juni. Tänk på att det inte skall vara så mycket text i din slide utan endast rubriker.

 

V20 Ons/fre Arbeta fram material om ditt ämne, en slide med bild/bilder och det du skall säga i redovisningen.

 

V21 Måndag Arbeta fram material om ditt ämne, en slide med bild/bilder och det du skall säga i redovisningen. 

 

V21 Tisdag Arbeta fram material om ditt ämne, en slide med bild/bilder och det du skall säga i redovisningen. 

 

V21 Onsdag/fredag Arbeta fram material om ditt ämne, en slide med bild/bilder och det du skall säga i redovisningen. 

 

V22 Mån-tis Redovisningar med bildstöd, alla elever ansvarar för sitt ämne med en slide i varje grupps presentation. OBS! Alla grupper skall vara redo till första lektion för redovisning.

 

7A redovisar måndag 31 maj och tisdag 1 juni enligt lottad ordning

7C redovisar måndag 31 maj och tisdag 1 juni enligt lottad ordning

 

 Ämnesområden och gruppindelning:

 

1. Låneord/arvord/Nyord, 2. Kvinnligt och manligt språk, 3. Maktspråk, 4. Svordomar och fult språk, 5. Slang 6. Sociolekter 7. Yrkesspråk/fackspråk

 

8. Rinkebysvenska, invandrarsvenska 9. Kronolekt 10. Svenska ett indoeuropeiskt språk 11. Chattspråk förkortningar och Smileys

 

 

 

12. Dialekter, vad är det?, 13. Skånska, 14. Gotländska, 15. Göteborgska, 16. Dalmål 17. Stockholmska 18. Norrländska 19. Närkingska  

 

 

20. Minoritetsspråk, vad är det?, 21. Samiska, 22. Jiddisch 23. Romani chib, 24. Meänkieli 25. Finska som språk (finska i Sverige)

 

Grupper 7A (ämnesnr. inom parantes)

 

Grupp 1.  Herman (1), Tilde (2), Emma Å (3), Marcus (4) Nellie (5), Agnes (6), Ida (7)

Grupp 2.  Alva (8), Maja (9)Nadja (10), Astera (11)

Grupp 3.  Viktor (12), Signe (13), Leah (14), Sandra (15), Murtaza (16), Wilmer (17),  (18)

Grupp 4.  Wilma (20), Ruweyda (21), Joudi (22), Elin (23), Lua (25)

 

Grupper 7C (ämnesnr. inom parantes)

 

Grupp 1. Gustaf (1), Tyra (2), Tilde (3), Tuva E (4),Signe (5) Carl (6) Melvin (7)

Grupp 2. Albin (8), Ludde (9), Lovisa (10) Maja (11)

Grupp 3. Tuva S (12)Viktor (13), Max (14), Elinor (15), Astrid (16), Benjamin (17),Tindra  (18), Hannah (19)

Grupp 4. Ebba  (20), Milia (21), Lowa (22), Frejja (23), Elias (24), Liam (25), 

 

 

 

Prata ihop er i grupperna, första person i gruppen skapar pp, tänk dock på att DU är ansvarig för din slide i pp:n. Första person i varje grupp delar en pp via office365 med alla i gruppen och mig dvs Johan. Vid redovisningen så redovisar du din sida och vi följer gruppordningen. Du får ha anteckningar (stödord) som hjälp vid redovisningen, du skall dock inte stå och läsa innantill, du skall äga ditt ämne.

 

 

 

Material att jobba med

 

Använd internet som källa, tänk på att vara källkritisk (källor skall redovisas, endast källhänvisning) Du kan även ha läromedlet Portal svenska 7-9 s233-235, 252-261 som stöd  (finns i skolan grön bok)

 

Sök sedan info på internet om ert arbetsområde.

 

 

 

Hur mycket material skall ni ha arbetat fram?

 

1 slide, ha gärna med bilder som gör presentation lättillgängligare och mer intressant, gör materialet tydligt så att det är lätt för era klasskamrater att förstå det ni berättar om, använd endast några få ord på er slide, (tänk på att det är ni som är experterna). Glöm inte att ni ska föra resonemang och reflektera om ert arbetsområde kopplat till det svenska språket.

 

 

Kunskapskrav  (vi tränar många förmågor och jobbar mot flera kunskapskrav i arbetsområdet men det primära kunskapskravet är det som står nedan, exemplet är på E-nivå)

 

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

 

Matriser

Sv
Matris språkbruk åk 8 vt-20

F
E
C
A
Kombinera text, estetiska uttryck & medier
Slide i presentationen
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Muntliga redogörelser
Hur du presenterar ditt ämne
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Svenska språket & närliggande språk
Hur du resonerar, jämför och beskriver likheter och skillnader om ditt ämne i relation till svenska språket.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt fram­ trädande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.