👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Black History SA21B

Skapad 2021-05-11 13:27 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola Historia
Vi ska fördjupa oss i Black History med fokus på USA men också koppla det till Sverige och svartas historia och situation här.

Innehåll

 

v. 20 Tisdag och fredag: Se film

v.21  Tisdag: Föreläsning och dokumentär

v.22  Tisdag: Diskussion, tidslinje och avslut av momentet.

         Fredag: Arbeta med rester/Betygssamtal 

v.23  Tisdag: Avslut av kursen.

 

Glöm inte att lämna tillbaka läroboken!

ediga

v. 20 Tisdag och fredag se film

v. 21 Tisdag diskussion och avslut av momentet.

Uppgifter

 • Tidslinje Black History

 • Slutdiskussion Black history

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter-, och jämställdhet-, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
  His  -
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.
  His  -
 • Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv, och som medel för påverkan i aktuella konflikter.
  His  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
  His  E
 • Eleven kan med viss säkerhet använda några historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
  His  E

Matriser

His
Black History

Rubrik 1

Nivå 1E
Inlämnad tidslinje som visar både ett struktur och aktörsperspektiv. Deltagit i avslutande diskussion.
Aspekt 1