👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2021-05-11 14:31 i Brunnbyskolan Linköping
Grundskola 6 Svenska
I dagens samhälle pågår just nu en pandemi. Det har lett till att många som kan arbetar hemifrån och att bland annat gymnasieskolans elever undervisas på distans. Vad tycker du? Är det ett bra eller dåligt alternativ att få undervisning på distans i år 6? Skriv en argumenterande text där du tar ställning och försöker övertyga läsaren om distansundervisning i år 6 är bra eller inte.

Innehåll

Mål:

Kunna urskilja strukturen för en argumenterande text.

Kunna formulera tydlig rubrik, bakgrund, argument och avslutning.

Kunna formulera en tydlig åsikt/tes och använda sig av tydliga argument

Kunna skriva viktiga sambandsord som är typiska för argumenterande texter.

Kunna skriva med stor bokstav och punkt samt dela in texten i stycken.

 

Bedömning:

 

Eleverna kommer att få visa vad de lärt sig genom att skriva en argumenterande text om distansundervisning.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Argumenterande text

-->
-->
-->
Innehåll
Enkla argument som stödjer åsikten.
Utvecklade argument som stödjer åsikten.
Väl utvecklade argument som stödjer åsikten.
Struktur
Texten har rubrik, inledning, argument och avslutning.
Texten har rubrik, inledning, argument och avslutning. Texten är uppbyggd med hjälp av enkla sambandsord t ex. och , men, så att.
Texten har rubrik, inledning, argument och avslutning. Texten innehåller även motargument. Texten är uppbyggd med hjälp av flera sambandsord t ex. och , men, så att.
Språk
Språk - övertygar läsaren.
Ordvalet uppvisar viss variation . Meningsbyggnaden används med viss säkerhet.
Ordvalet är förhållandevis varierat och passar uppgiften. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad.
Ordvalet är varierat och passar uppgiften. Meningsbyggnaden är fungerande och varierad.
Skrivregler
Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet.
Stor/liten bokstav och punkt samt andra skiljetecken används med relativt god säkerhet.
Stor/liten bokstav och punkt samt andra skiljetecken används med god säkerhet.