👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppfinningar

Skapad 2021-05-11 15:00 i Allerums skola Helsingborg
Grundskola 1 – 3 Teknik
Vad ligger bakom en uppfinning? Räcker det med en bra produkt som man själv är nöjd med eller krävs det mer? Vi kommer att lära oss mer om detta utifrån hur det sett ut genom årens gång och fokusera på svenska uppfinningar eller utvecklade produkter.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion. Hur fungerar olika produkter och vilka problem har funnits/finns för att kunna få en färdig produkt.
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö. Varför är olika produkter tillverkade på olika sätt och hur påverkar det dig, samhället och miljön.
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid. Varför har olika produkter uppfunnits och hur har de utvecklats genom genom åren.

 Så här ska vi arbeta...

 
 • Se på film
 • Gemensamma genomgångar och diskussioner
 • Läsa texter
 • Göra en googlepresentation om en uppfinning tex dammsugaren i par- eller grupp. 

Det här kommer att bedömas:

Din förmåga att

 • Söka information och använda informationen i din presentation.
 • Berätta om hur din produkt fungerar.
 • Att du kan berätta om fördelar och nackdelar med din din produkt.
 • Kunna berätta om varför just din produkt är, eller har varit viktig. Hur har den förändrat sättet vi lever?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6