👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten, blandningar och lösningar åk2

Skapad 2021-05-11 16:07 i Gamla Uppsala skola Uppsala
Ett arbetsområde kring vatten samt blandningar och lösningar för årskurs 2.
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Vatten är det vanligaste och viktigaste ämnet på jorden. Inget vatten försvinner från jorden utan vi använder samma vatten om och om igen. Genom att utföra olika experiment och utveckla våra resonemang kring vatten, kommer vi lära oss mer om dess egenskaper. Vi undersöker vad som händer när olika ämnen blandas och prövar några metoder för hur man skiljer ämnen åt igen.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Lärandemål

I det här arbetsområdet ska du lära dig:

- att experimentera 

- att skriva hypotes, resultat och slutsats

- om vattnets olika egenskaper/faser

- om vattnets kretslopp

- om blandningar och lösningar

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:
Vi kommer att genomföra olika experiment om vatten samt blandningar och lösningar både i klassrummet och utomhus. Vi tränar på att skriva laborationsrapporter med material, hypotes, genomförande, resultat och slutsats. Vi lär oss om vattnets olika former fast, flytande och gas. Vi studerar också avdunstning och lär oss om vattnets kretslopp. Vi fördjupar oss ytterligare genom att se på film och diskutera innehållet efteråt. 

Bedömning

Du ska visa att du kan delta aktivt i de experiment vi genomför.

Du ska visa att du kan dokumentera dessa experiment, skrivit en hypotes, redovisat resultat och skriva slutsats.

Du ska visa att du förstår vattnets kretslopp genom att skriva och rita detta.

Du ska kunna berätta om vattnets olika former; gas, flytande och fast form.

Du ska delta aktivt i samtal och gruppdiskussioner om vatten samt blandningar och lösningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3