👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novel - The Boy Who Fell from the Sky (åk 7-9)

Skapad 2021-05-11 21:03 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 9 – 0 Modersmål
Guess what kind of genre we will be reading this term? All I can say is it is set in the future...

Innehåll

Den här vår terminen ska vi läsa romanen "The Boy Who Fell from the Sky".

Undervisning: 

Du kommer att läsa romanen på egen hand och i hela gruppen genom högläsning där du kan träna på olika lässtrategier. I slutet av terminen ska du skriva en bokrecension. 

 • Genomgång av romanen genom att läsa ensam och i gruppen. 
 • Träna användning av lässtrategier
 • Observera språkliga drag och uppbyggnaden av språket och jämföra med svenska
 • Hitta betydelse till nya ord - som vi ska då och då  jämföra med svenska - för att öka läsförståelse, samt för att öka din egen ordförråd  
 • Öva på språkets struktur, ordföljd, stavningsregler
 • Svara på öppna frågor medan vi läser tillsammans. I små grupper ska du svara på frågorna och ge återkoppling till dina kamrater på deras tankar och skrivande. Så förbereder du dig att själv svara på frågorna du får via Forms efter varje kapitel - hitta svaret på och mellan raderna. 
 • Sammanfatta 2 - 3 kapitel av den tot. 30 kapitel och dela dem med hela gruppen för att underlätta skrivandet av sammanfattning i slutet av läsning. Sammanfatta kap. 1- 9 och ni ska välja den bästa sammanfattningen. Det ska ni använda för att skriva bokrecensionen. 
 • Diskutera i grupper romanens budskap, knuten till samhällsfrågor. De tankarna ska ni ta med er för att skriva bokrecensionen.
 • Titta på videor kopplade med vad vi läser och diskutera tillsammans om känslorna som väcks, och jämföra videons händelse med romanens.
 • Titta på romanens struktur.
 • Titta på bokrecensionens struktur, läsa olika exempel av bokrecension och skriva egen.

Bedömning:

 1. Av din användning av läsförståelsestrategier
 2. Av stavning, grammatik, användning av skiljetecken och paragrafer. 
 3. Av dina argument i bokrecensionen och hur du framförar åsikter om romanen - älskade du romanen? Förklara.
 4. Hur exakt du följer bokrecensionens struktur 
 5. Hur du sammanfattar 
 6. Hur du tolkar romanens budskap och resonerar kring samhällsfrågor

Kunskapskrav

                                                            E                                                            C                                                        A


 

 
 
1. Läsa
 
 
Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa olika texter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa olika texter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
2. Sammanfatta för att visa läsförståelse
 
 
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
3. Texternas tydligt framträdande budskap
 
 
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
4. Uttrycka sig med språklig variation
 
 
Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
5. Skrivna texters innehåll
 
 
Texterna kännetecknas av enkla beskrivningar och enkel berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och utvecklad berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av välutvecklade beskrivningar och välutvecklad berättarstruktur.
6. Anpassa texters innehåll till situationen
 
 
Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett utvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar relativt väl i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar väl i de situationer som skrivandet avser.
7. Resonemang kring kunskapsområden och samhällsfrågor

   Eleven kan föra enkla och till viss del         underbyggda resonemang kring några       kunskapsområden och samhällsfrågor       med anknytning till modersmålet och         områden där modersmålet talas.

  Eleven kan föra utvecklade och relativt väl    underbyggda resonemang kring några          kunskapsområden och samhällsfrågor          med anknytning till modersmålet och            områden där modersmålet talas.

    Eleven kan föra välutvecklade och väl          underbyggda resonemang kring några          kunskapsområden och samhällsfrågor          med anknytning till modersmålet och            områden där modersmålet talas.

       

 

Uppgifter

 • Final test: Write a Book Review

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9