👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatexter

Skapad 2021-05-12 09:49 i Ekängens skolor Linköping
Grundskola F – 3 Svenska
Pedagogisk planering i arbetsområdet: Faktatexter Årskurs: 2 Tidsplan: v. 19-23

Innehåll

 

Lärmål – vad jag ska lära mig

 • Kunna vad en faktatext text är och hur den är uppbyggd.

 • Kunna skilja en faktatext från en annan text.

 • Skriva en gemensam faktatext.

 • Skriva en egen faktatext. 

Förmågor som jag kommer att få utveckla

Vi tränar på språket genom att…

 • Samtala 

 • Läsa 

 • Skriva 

 • Jämföra 

 • Begreppsförmåga

Hur jag ska visa mina kunskaper


 • Kunna skriva en egen faktatext

 • Kunna visa vad jag lärt mig om faktatexter under arbetets gång

Undervisning/arbetssätt – hur vi ska arbeta

Arbeta enligt cirkelmodellen

 • Genomgångar

 • Kooperativa strukturer

 • Läsa faktatexter

 • Textsamtal

 • Jämföra texttyper

 • Lärplatta

 • Se på film

 • Använda nyckelord 

 • Skriva faktatexter

 • Självvärdering med checklista

 • Kamratrespons

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1