👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

JÄ Vt 21 åk 5 Textilslöjd Idrottssäck, MF

Skapad 2021-05-12 10:12 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
LPP-för Idrottssäck
Grundskola 5 Slöjd
Idrottssäck

Innehåll

Textilslöjd, Idrottssäck

Mål för elev

 • Utveckla förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Utveckla förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Utveckla förmågan att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
 • Utveckla förmågan att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Innehåll

 Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Begrepp som används i samband med de olika teknikerna
 • Mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska begrepp.

Slöjdens arbetsprocesser

 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, till exempel i en loggbok.
 • Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksform.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Genomförande

 • Val av färger genom att färglägga en skiss av idrottssäcken. 
 • Sy en nyckelficka med dragkedja (byte av pressarfot) genom att följa en skriven instruktion.
 • Klippa i tyg genom att följa en rak linje, forma fem remsor till ett eget tillverkat tyg.
 • Följa skriftliga instruktioner för tillverkningen av idrottssäcken.
 • Du kommer att följa din egen arbetsprocess genom att du skriver loggbok, varje lektion.
 • Utvärdera slöjdens arbetsprocessen, genom att använda slöjdord (slöjdbegrepp).
 • Arbetet kommer att läggas in på unikum/lärlogg med bild och text.
 • Arbetet kommer att pågå under en termin.

Bedömning

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverks-tekniker.
 • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet.
 • Analysera och värdera arbetsprocessen.
 • Tolka slöjdföremåls estetiska uttryck.

Kursplanemål

 • Utveckla förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
 • Utveckla förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Utveckla förmågan att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
 • Utveckla förmågan att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Matriser

Sl
Jä Förenklad Bedömningsmatris Slöjd åk 4-6

Rubrik 1

OM MATRISENS FÄLT INTE ÄR IFYLLDA ... kan det bero på två saker. Antingen har vi inte arbetat med förmågan ännu eller har eleven inte visat tillräckliga kunskaper. I det senare fallet skriver ämnesläraren en kommentar i kommentarsfältet nedan. Siffrorna till vänster i matrisen hänvisar till målen i kursplanens syfte ovan.
E
C
A
1
Eleven kan formge slöjdföremål i olika material på ett ... ... genomarbetat sätt
enkelt och delvis
utvecklat och relativt väl
välutvecklat och väl
1
Eleven kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ...
i huvudsak fungerande sätt
ändamålsenligt sätt
ändamålsenligt sätt med precision
2
Eleven kan välja tillvägagångssätt i slöjdarbetet … ... med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och utifrån någon miljöaspekt.
bidra till att utveckla idéer
utveckla idéer
utveckla idéer ... och sådant som eleven själv har sökt upp
2
Eleven kan i arbetsprocessen...
bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt
formulerar och väljer eleven handlings- alternativ som leder framåt
3
Eleven kan ge omdömen om sin arbetsinsats och föremålets kvalitet
enkla
utvecklade
välutvecklade
4
Eleven kan tolka slöjdföremåls uttryck och föra ... ...om symboler, färg, form och material
enkla resonemang
utvecklade resonemang
välutvecklade resonemang