👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Anpassningar i naturen åk 6

Skapad 2021-05-12 10:25 i Solhemsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Biologi
Har du tänkt på att naturen är full av hemligheter? I detta arbete kommer du få fördjupa dina kunskaper i hur djur och växter anpassat sig till naturen. Du kommer öva dig i kommunicera och att ta ställning till hur vi människor påverkar naturen. Du kommer få söka information och granska den för att avgöra om den går att lita på. Sen blir din uppgift att beskriva och förklara hur saker i naturen hänger ihop. Du ska kunna förklara med hjälp av ämnesspecifika ord och du ska få andra att förstå.

Innehåll

Del 1: Uppstart och planering

Introduktion av arbetsområdet: läsa s. 74-75 och s. 76-77 i Koll på NO.

Introduktion av arbetsuppgift: Du ska inom detta arbetsområde få ansvara en hel del på egen hand över hur du vill arbeta. Först ska alla läsa igenom målen med arbetet (s. 74) och tittar på avslutningssidan (s. 101) där begrepp, artlista och "Kan du nu?"-frågorna finns.

Du få göra en egen plan för hur du vill arbeta för att lära dig innehållet (se exempel längre ner). Din plan skriver du ner i uppgiften som du blivit tilldelad i Teams "Egen planering: anpassningar i naturen". I planeringen ska du berätta hur du vill presentera vad du lärt dig. Vill du presentera hela kapitlet eller vill du välja ut en del? 

Hur vill du visa mig vad du lärt dig (PP-presentation, anteckningar, faktatext, plansch, tipspromenad)?

 

Del 2: Eget arbete

Du arbetar enligt din egen plan under lektion 2-5, i slutet av varje lektion så skriver du ned vad du gjort i din loggbok.

Här nedan finns olika lärresurser som jag sammanställt för att underlätta för dig i ditt arbete. 

 

Lärresurser

 

Begrepp: 

Quizlet: Anpassningar i naturen

 

Filmer:

Polarzon (SLI: om polartrakter och tundra)

Vi lär oss om naturtyper (SLI: barrskog, lövskog och regnskog)

Den hotade regnskogen (SLI: om regnskogar)

Människan och naturen 6 min (SLI)

 

Del 3: Exkursion och ta ställning i frågor

Inför exkursionen till Lunda så vill jag att ni läser "Människans behov" och Naturen måste skyddas" (s. 96-99 i Koll på NO)

Härifrån till hållbarheten: Människan och naturen 6 min

 

TA STÄLLNING OCH MOTIVERA DITT STÄLLNINGSTAGANDE!

I området Lunda, Spånga finns gamla bosättningar från forntiden. Hur kan det ha sett ut här för länge sedan och 

hur har vi människor förändrat området? Nu vill politikerna i Spånga göra ännu mer förändringar genom att planera 

för att bygga ännu fler bostäder i området. De planerar för flera höga lägenhetshus. Din uppgift är nu att ta ställning 

till vad du tycker om detta förslag:

 

- Vad tycker du om förändringen?

- Vad skulle det innebära för området Lunda och dess natur, djurliv mm?

- Vad är det som är bra med att det byggs ännu fler bostäder och lekplatser på natursköna platser?

- Finns det några naturvetenskapliga argument i den här frågan?

- Vilka är de viktigaste argumenten för och eller emot?

- Varför är just dessa argument viktigast?

- Skriv en ställningstagande text med frågorna ovan som utgångspunkt!

 

Exempel på elevplaneringar:

Exempel 1

 

Exempel 2

 

Exempel 3

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6