👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DIKTANALYS

Skapad 2021-05-12 10:32 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola F Svenska

Innehåll

DIKTANALYS TVÅ DIKTER ATTKUNNAPAPPER 7M VT 2021

 

När natten kommer

Står jag på trappan och lyssnar,

Stjärnorna svärma i trädgården

Och jag står i mörkret.

Hör, En stjärna föll med klang!

Gå icke ut i gräset med bara fötter;

Min trädgård är full av skärvor.

(Edith Södergran, 1892-1923)

 

Några sista stjärnor lysa matt.

Jag ser dem ur mitt fönster. Himlen är blek,

Man anar knappast dagen som börjar i fjärran.

Det vilar en tystnad utbredd över sjön,

Det ligger en viskning på lur mellan träden,

Min gamla trädgård lyssnar halvförstrött

Till nattens andetag, som susa över vägen.

(Edith Södergran, 1892-1923)

 

E-kunskaper:

 

Skriv den rubrik som passar bäst till texten:

a)    I trädgården  b) Poesi  c) Två dikter av Edith Södergran

 

Vad står det i texten?

 

1.Var ska man inte gå med bara fötter?

2.Vad ligger på lur mellan träden?

3.På vilken plats står ”jag” i den första dikten?

4.När föddes författaren till dikterna?

 

C-kunskaper:

 

Vad säger texten?

 

1.Vilken tid på dygnet beskriver den första dikten? Förklara.

2.Vilken tid på dygnet beskriver den andra dikten? Förklara.

3.Författaren har givit en av dikterna titeln ”Tidig gryning”. Vilken?

4.Varifrån kom skärvorna i trädgården?

5.I vilken av dikterna är ”jag” inomhus?

6.Jämför dikterna och skriv tre saker som de har gemensamt.

7.Vad menas med att ”lysa matt”?

8.Vad tänker sig författaren att en stjärna är gjord av i första dikten?

9.Om du var dikternas ”jag”, vilka ljud skulle du då höra?

 

A-kunskaper:

 

Fundera över texten.

 

1.Vilka overkliga inslag finns i dikterna?

2.På vilka sätt vet du att dessa texter är dikter och inte, till exempel, två sagor?

3.I vilken av dikterna låter författaren ”trädgården” och ”natten” bete sig som en människa? Förklara.

4.Beskriv med dina egna ord hur det ser ut på den plats ”jag” befinner sig i de två dikterna. Tänk dig att du är på platserna mitt på dagen.

5.Skulle de två dikterna kunna handla om samma plats, men vid olika tillfällen? Varför? Varför inte?

6.Vilka sinnen använder författaren för att beskriva?

7. Om du var sinnenas ”jag”, i vilken av de två dikterna skulle du då helst vilja vara? Motivera ditt svar