👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska årskurs 3

Skapad 2021-05-12 12:44 i Centralskolan Kristianstad
Övergripande planering för årskurs 3 i engelska.
Grundskola 2 – 3 Engelska
I ämnet engelska kommer du få lära dig nya ord och upptäcka det engelska språket tillsammans med andra. Vi lyssnar på olika slags texter och arbetar med arbetsuppgifter som har olika teman. Du kommer få lära dig olika klassiska sagor på engelska och sjunga med i låtar på engelska. Du kommer få utveckla din förmåga att läsa, skriva och översätta både från det engelska och svenska språket.

Innehåll

Syfte

Är att du ska utveckla dina kunskaper om det engelska språket. Få möjlighet att utveckla ditt ordförråd med engelska ord. Lära dig att läsa, förstå och kommunicera enkla meningar och fraser på engelska. Kunna skriva enklare meningar på engelska. Känna till sagor och sånger på engelska. 

Lärandemål

Läsa enkla meningar på engelska. 

Översätta ord och enkla meningar från engelska/svenska. 

Skriva enkla meningar och ord på engelska. 

Lyssna och förstå enkla instruktioner på engelska. 

Undervisning

Digital introduktion på tavlan i början av lektionen för att introducera vad vi ska arbeta med. 

Läsa och lyssna på olika slags texter från läseboken Join the Quest 2. 

Arbeta i arbetsboken med tillhörande uppgifter från Join the Quest 2. 

Göra hörförståelseövningar.

Prata engelska i olika gruppkonstellationer. 

Samtala i grupp kring ord och texter vi arbetar med. 

 

Bedömning

Att du deltar på lektionerna enskilt och tillsammans med andra.

Kan läsa enkla meningar.

Kan skriva några ord på engelska.

Visar att du förstår det vi arbetar med. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3