👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fiskar i sötvatten.

Skapad 2021-05-12 13:53 i Knappekullaskolan Lerum
Tillsammans med Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund bekantar vi oss med fiskar i en bäck
Grundsärskola F – 3 Estetisk verksamhet Vardagsaktiviteter Verklighetsuppfattning Kommunikation
Vi lär oss om abborre och gädda.

Innehåll

Detta ska du lära dig.

Vi kommer att lära oss om gädda och abborren.

Hur en fisk ser ut och vad de olika delarna heter.

Var och hur de lever.

Så här kommer vi att arbeta.

Vi tittar på filmer, läser böcker och samtalar.

Du får skapa i olika material.

Vi kommer att gå till en sjö för att se hur fiskarna lever och hur man fångar fisk.

Vi kommer att besöka en fiskbutik.

Vi kommer att studera en abborre.

Så här kommer pedagogen att bedöma dig.

Genom att du i grupp. efter dina förutsättningar, deltar i att berätta eller visar vad du kan om gädda och abborre.

Genom att du deltar vid våra besök och skapande aktiviteter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  ES
 • samspela med andra,
  KOM
 • söka information från olika källor, och
  KOM
 • undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
  VAA
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VAA
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  1-3
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.
  KOM  1-3
 • Växter och djur, deras namn och levnadsmiljöer.
  VEU  1-3
 • Kunskapskrav
 • Utifrån upplevelser i närmiljön kan eleven urskilja och reagera på några egenskaper hos växter och djur.
  VEU   9
 • Utifrån egna upplevelser och undersökningar i närmiljön kan eleven beskriva återkommande mönster i naturen och ge exempel på några växter och djur och deras egenskaper.
  VEU   9