👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema våren

Skapad 2021-05-12 14:23 i Nykils skola Linköping
Grundskola 1 – 0 Svenska Biologi
Du ska lära dig om vad som händer i naturen under våren. Du ska också lära dig årets månader. Vi kommer att prata om växters och djurs livscykler, näringskedjor samt växters delar. Vi kommer också att prata om allemansrätten. Under temat kommer du att få lära dig att läsa och skriva faktatexter och instruktioner och illustrera dina texter. I matematiken mäter vi temperatur och gör ett linjediagram.

Innehåll

 

Pedagogisk planering årskurs 1 Nykils skola

 

Tema: NO våren

Syfte med undervisningen:

utveckla kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.

Ge eleverna möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

Ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar. 

Söka svar på frågor med hjälp av olika typer av källor. 

Utveckla förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan.

Utveckla förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.

Genom undervisningen ska du få förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att du får tilltro till din språkförmåga och kan uttrycka dig i olika sammanhang och för skilda syften.

 

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

 

Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

 

Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

 

Kunskapskrav: - Jag ska 

·         veta vilka månader som hör till våren

·         beskriva hur naturen förändras under våren

·         namnge några vårblommor

·         namnge växtens delar

·         veta vad en växt behöver för att överleva

·         några fakta om allemansrätten

·         vad händer med djuren under våren

·         berätta om solrosens livscykel

·         berätta om grodans livscykel

·         ge och ta muntliga instruktioner

·         skriva en gemensam instruerande text

·         läsa faktatexter

·         använda en sexfältare för att samla fakta

·         skriva en dikt om våren utifrån våra sinnen

·         undersöka temperaturen varje dag för att sedan sammanställa fakta i ett linjediagramJag ska träna min förmåga att:

·         använda kunskaper i biologi för att granska information

·         genomföra systematiska undersökningar i biologi

·         använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen 

·         formulera mig och kommunicera i tal och skrift,

·         anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

·         urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

·         söka information från olika källor och värdera dessa

 

Arbetssätt – under temats gång kommer vi att:

·         titta på film om våren

·         lyssna på faktatexter

·         läsa faktatexter

·         ha lektionsgenomgångar

·         samtala om årstiden våren

·         söka efter vårtecken i vår närmiljö

·        
Arbeta tematiskt:

·         Vi kommer att inkludera bild, musik och idrott i undervisningen

·         Vi arbetar ofta med kooperativt lärande

·         Vi kommer att ha delar av undervisningen utomhus

Bedömningsform

·         Är du aktiv under lektionstid – även på utomhuslektioner?

·         Gör du de uppgifter som delas ut?

·         Är du delaktig i diskussioner?

·         Svarar du på frågor?

·         Är du en bra superkompis?

 

 

 

Matriser

Sv Bi
Våren årskurs 1

Jag kan inte
Jag är på väg
Jag kan
Jag vet vilka månader som hör till våren.
Jag kan beskriva hur naturen förändras under våren.
Jag vet vad som händer med djuren om våren.
Jag kan namnge några vårblommor.
Jag kan namnge växtens delar.
Jag vet vad en växt behöver för att överleva.
Jag kan några fakta om allemansrätten.
Jag kan berätta om solrosens livscykel.
Jag kan berätta om grodans livscykel.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag kan skriva en gemensam instruerande text.
Jag kan läsa en faktatext och plocka ut fakta.
Jag kan använda en sexfältare.
Jag kan skriva en vårdikt utifrån mina sinnen.
Jag kan undersöka temperaturen varje dag för att sedan sammanställa datan i ett linjediagram (tillsammans med lärare)