👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur

Skapad 2021-05-12 14:25 i Skebo skola Norrtälje
Tema om djur, djurens utveckling, hur djur kan sorteras mm.
Grundskola 4 – 6 Biologi
Vi ska under några veckor arbeta med temat "djur". Vi tar reda på djurens utveckling, var man hittar olika typer av djur, hur man kan sortera djur mm.

Innehåll

Arbetsområde:

Vi ska under några veckor arbeta med temat "djur". Vi tar reda på fakta kring djurens utveckling, var man hittar olika typer av djur, hur man kan sortera djur mm.

 

Konkreta mål:

Mål med undervisningen är att du ska kunna:

 • berätta om varför djur ser ut som de gör
 • berätta om djurens utveckling
 • berätta om hur livets utveckling har gått till
 • berätta om/visa hur djur kan sorteras
 • berätta om hur djur har förekommit i historier, myter, sagor och konst
 • berätta om några naturvetenskapliga upptäckter kring djur
 • berätta om vad en hållbar utveckling för djuren kan innebära
 • genomföra enkla fältstudier/undersökningar utifrån en given planering
 • formulera en enkel frågeställning och planering till en undersökning, som det går att arbeta utifrån
 • använda utrustning till fältstudier/undersökningar på ett säkert sätt.

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • berätta om livets utveckling
 • berätta/visa hur djur kan sorteras och hur de ser ut invändigt och utvändigt
 • ge exempel på olika djurs anpassningar till olika livsmiljöer
 • berätta om några naturvetenskapliga upptäckter kring djur
 • berätta något om hållbar utveckling för djur
 • genomföra enkla fältstudier/undersökningar utifrån en given planering
 • formulera en enkel frågeställning och planering till en undersökning, som det går att arbeta utifrån
 • använda utrustning till fältstudier/undersökningar på ett säkert sätt.

Undervisning:

Vi kommer att studera faktatexter och faktafilmer och bearbeta dess innehåll.  Vi undersöker vilka djur vi kan hitta runt omkring oss samt samlar insekter och tränar på att sortera dessa i olika grupper. Vi dokumenterar våra undersökningar med bild och text.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Bi  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Bi  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
  Bi  A 6
 • Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  A 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  A 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  A 6

Matriser

Bi
Biologi Djur och Natur

Rubrik 1

Jämförande av två föremål med diskussion i textformat.
 • Bi  E 6
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre.
Skriftligt prov, där jag tittar på ditt naturvetenskapliga språk, alltså begrepp. Samt textens struktur (det ska vara en faktatext).
 • Bi  E 6
Du har baskunskaper i biologi. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i biologin. Du använder biologins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett utvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett välutvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett mycket bra sätt.
Skriftligt prov där jag tittar på hur du förklarar och beskriver.
 • Bi  E 6
Du kan ge exempel på och beskriva hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv och med hur ekologin fungerar.
Du kan ge exempel på och förklara på ett utvecklat sätt hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv och med hur ekologin fungerar.
Du kan ge exempel på och förklara på ett välutvecklat sätt hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv och med hur ekologin fungerar.
Skriftligt prov där jag tittar på hur du förklarar och beskriver.
 • Bi  E 6
Du kan berätta om livets utveckling. Du ger exempel på hur organismer anpassar sig till de miljöer de lever i.
Du kan berätta om livets utveckling. Du förklarar på ett utvecklat sätt hur organismer anpassar sig till de miljöer de lever i.
Du kan berätta om livets utveckling. Du förklarar på ett välutvecklat hur organismer anpassar sig till de miljöer de lever i.