👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation

Skapad 2021-05-12 15:16 i Nya Rydsskolan F-6 Linköping
Vi arbetar med multiplikation i åk 2.
Grundskola 2 Matematik
På 1 grässtrå finns det 5 blåbär. Undrar hur många blåbär det då finns på 6 grässtrån. Multiplikation. Vad är det? Hur kan vi tänka? Hur räknar vi? Vi jobbar praktiskt och teoretiskt med räknesättet multiplikation.

Innehåll

Innehåll

Innehåll i undervisningen

* Använda matematiska begrepp 
* Visa multiplikation med hjälp av bilder, musik, material och symboler
* Förklara hur upprepad addition och multiplikation hör ihop 
* Göra 2-hopp, 5-hopp och 10-hopp
* Lösa multiplikationer med hjälp av material, musik, bilder och/eller symboler. 

* Huvudräkning, multiplikationstabellerna 0 - 5 och 10

* Strategier för multiplikationstabellerna

* Lösa och formulera enkla problem med hjälp av multiplikation
* Förstå och använda likhetstecknet
* Lösa öppna utsagor och okända tal
* Kommutativa lagen

 

Arbetssätt

Gemensamma genomgångar
Filmer

Sånger
Praktiskt arbete med material och bilder
Pararbete
Enskilt arbete i matematikboken, spel samt på ipad

 

Begrepp

multiplikation, multiplicera, faktor, produkt, multiplikations(gånger)tecken

kommutativa lagen

likhetstecken, lika med, större än, mindre än

 

Bedömning

Avslutande skriftligt test

Räknelistor, multiplikationstabellerna 0 - 5 och 10 

 

Tidsåtgång

Ca 5 veckor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3