👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pengars användning och värde

Skapad 2021-05-12 15:05 i Kungsgårdsskolan Säter
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
I arbetet med pengars användning och värde ska vi lära oss hur mycket varor och tjänster kan kosta, på vilka olika sätt kan man betala och vilka yrken som finns.

Innehåll

 

 

Undervisningens innehåll och arbetssätt

 • Gruppuppgift- planera ett kalas

 • Diskussionsuppgifter i grupp och klass

 • Söka information i tidningar och reklam och med digitala verktyg om varor/tjänster och dess priser

 • Arbetsblad kopplade till området

Ord och begrepp:

Yrke, arbete, jobb, tjäna, tjänster, betalningsmedel.

När området är avslutat ska du minst kunna: 

 

Eleven beskriver några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

 

För att visa vad du kan ska du:

Genomföra skriftligt prov

Delta aktivt i gruppuppgift

 

Efter avslutat område bedöms du efter dessa kunskapskrav:

Du har visat att du kan:

Datum

beskriva några olika betalningsformer och ange vad några vanliga varor och tjänster kan kosta

 

ta del av enkel information i olika medier och

 
visat att du förstår vad olika varor och tjänster kan kosta.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3