👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyngdkraft, jämvikt och friktion

Skapad 2021-05-12 15:10 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
I det här temat ska vi lära oss mer om begreppen tyngdkraft, balans, tyngdpunkt, jämvikt och friktion. Vi kommer samtala om begreppen i samband med lek och rörelse.

Innehåll

Mål – vad ska vi lära oss?

Du kommer att få träna på/lära dig att:

-       Att samtala om begreppen samt få en ökad förståelse för begreppen.

-       Att utveckla din kunskap om fysikaliska sammanhang för att få ett ökat intresse för att undersöka omvärlden.

-       Att ställa frågor om fysikaliska sammanhang utifrån egna erfarenheter.

-       Att använda fysikens begrepp och teorier för att förklara olika samband.

 

Kopplingar till läroplanen NO åk 1-3:

-       Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.

 

-       Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

 

-       Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.

 

-       Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

 

-       Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

 

-       Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

 

-       Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

 

-       Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

 

Arbetssätt – hur ska vi lära oss?

Vi kommer lära oss genom att:

-       Vi gör enkla fältstudier där vi tex prövar friktionen i olika material.

-       Vi gör observationer i närmiljön där vi tittar på tekniska lösningarna.

-       Vi gör enkla naturvetenskapliga undersökningar genom att göra olika experiment.

-       Vi konstruerar enkla mekanismer för att undersöka tyngdpunkt, jämvikt mm.

-       Vi dokumenterar vår undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

-       Vi samtalar och reflekterar tillsammans och tränar på att använda de ämnesaktuella begreppen i no och te.

-       Vi tittar på filmer om tyngdkraft och friktion. (UR.se)