👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på Stormaktstiden

Skapad 2021-05-12 15:36 i Arthur Engbergskolan Nordanstig
Stormaktstiden
Grundskola 6 Historia
Kunskaper i historia ger oss redskap att jämföra och reflektera över vår egen tid. Den svenska stormaktstiden var en dramatisk period i Sveriges historia som varade i drygt hundra år från början av 1600-talet till början av av 1700-talet. Detta arbetsområde handlar om den spännande stormaktstiden då Sveriges rike växer.

Innehåll

 

Så här arbetar vi

- Vi kommer att se på filmer.

- Läsa och arbeta i läromedlet "Koll på Stormaktstiden" och svara på tillhörande instuderingsfrågor eller lösa spännande uppdrag. 

- Vi samtalar, läser och reflekterar tillsammans.

- Vi kommer också arbeta med informationssökning och källkritik inför fördjupningsarbetet.

 

 

Det här ska du kunna:

-Du ska utveckla dina kunskaper och göra jämförelser mellan då-tid och nu-tid.

-Du ska kunna resonera om hur levnadsvillkoren har förändrats och orsaker till förändringarna


Du ska känna till:

-Att år 1611-1718 kallas för stormaktstiden.

-Några svenska kungar, Gustav II Adolf, Karl X Gustav, Karl XI och karl XII samt drottning Kristina.

-Valloner och järnbruk

- Axel Oxenstierna, rikskansler och postens skapare

-Vasaskeppet

-Vilken del Sverige hade i trettioåriga kriget.

-Häxprocesser

-Hur Sveriges gränser förändrades under stormaktstiden

-Förklara ord och begrepp från den här tiden

 

Bedömning:

Du bedöms utifrån matrisen som är kopplad till planeringen, vad du ska känna till inom arbetsområdet.

Du bedöms utifrån hur du deltar i diskussioner och resonemang under lektionstid.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Stormaktstiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Namnet Stormaktstiden
Du vet varför tiden mellan 1611 och 1718 i Sveriges historia kallas för Stormaktstiden.
Jag kan kortfattat beskriva minst ett av skälen till att perioden kallas för Stormaktstiden.
Jag känner till flera av skälen till att denna period kallas för Stormaktstiden.
Jag kan utförligt beskriva varför denna period kallas för Stormaktstiden.
Sveriges karta
Du kan beskriva hur Sveriges karta såg ut när Sverige var som störst och när detta var.
Jag har viss kännedom om hur hur Sveriges karta såg ut och förändrades när Sverige var som störst.
Jag har kännedom om hur Sveriges karta såg ut och förändras när Sverige var som störst.
Jag har mycket goda kunskaper om hur Sveriges karta såg ut och förändrades under stormaktstiden.
Personer
Du känner till några personer och händelser under tidsperioden och orsaker och konsekvenser av dessa händelser och handlingar samt om vi kan se spår av något än idag.
Jag berättar om någon person under Stormaktstiden samt berättar om något spår det har fått i vår tid.
Jag berättar om några personer under Stormaktstiden samt berättar om några spår det har fått i vår tid.
Jag berättar om många personer under Stormaktstiden samt berättar om flera spår det har fått i vår tid.
Människors liv
Du har kunskaper om hur människor levde i olika samhällsklasser
Jag känner till en del fakta om hur människor levde under stormaktstiden.
Jag har grundläggande kunskaper om hur människor levde under stormaktstiden.
Jag har mycket god förståelse för hur människor levde under stormaktstiden.
Resonemang och samband
Du förstår bakgrunden till, och sambanden mellan, olika historiska händelser under Stormaktstiden.
Jag berättar om någon händelse under Stormaktstiden och kan ge exempel på någon orsak och konsekvens samt berättar om något spår det har fått i vår tid.
Jag berättar om några händelser under Stormaktstiden och kan ge exempel på några orsaker och konsekvenser samt berättar om några spår det har fått i vår tid.
Jag berättar om många händelser under Stormaktstiden och kan ge flera exempel på olika orsaker och konsekvenser samt berättar om flera spår det har fått i vår tid.
Ord och begrepp
Ord och begrepp: Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om denna tidsperiod (epok, stormakts-ställning, territorium, stupa, abdikera, reduktion, utskrivning, missväxt, legosoldat)
Jag visar att jag förstår några historiska ord och begrepp genom att jag förklarar dem.
Jag visar att jag förstår flera historiska ord och begrepp genom att jag förklarar dem och använder mig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag visar att jag förstår flera historiska ord och begrepp genom att jag förklarar dem och använder mig av dem på ett väl fungerande sätt.