👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kärlek och relationer

Skapad 2021-05-12 16:11 i Östlyckeskolan Alingsås
Grundskola F Svenska
Nu ska vi ägna oss åt att läsa och prata om kärlek och relationer

Innehåll

Elevdel 

Vi kommer att läsa, skriva och diskutera viktiga frågor som har med kärlek och relationer att göra utifrån olika texter, en novell, film  och dikter om kärlek.

Exempel på frågor som vi kommer att diskutera: finns det en mall för hur en tjej resp. en kille ska vara? Varifrån kommer dessa föreställningar? Vilka bilder förmedlas i ungdomskulturen? 

Vi kommer också att prata om olika ords värdeladdningar och i vilket sammanhang man kan använda olika ord inom det här temat.

Centralt innehåll (ur kursplanen i svenska)

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen. 

Bedömning

Skriftliga och muntliga uppgifter om det vi tar upp om ords nyanser och värdeladdningar samt  om dikter och andra texter som vi läser.

 

 

C