👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska författare

Skapad 2021-05-12 16:23 i Östlyckeskolan Alingsås
Grundskola F Svenska
Vi läser om ett par kända svenska författare, nämligen August Strindberg, Vilhelm Moberg, Selma Lagerlöf och Karin Boye. Vi läser också utdrag ur texter av dessa författare och försöker koppla innehållet till den tid författaren levde i.

Innehåll

Vi kommer att bekanta oss med några kända svenska författare. För några av er blir det repetition, eftersom ni kanske redan har läst och presenterat någon av dessa. Vi kommer också att läsa utdrag ur texter av författarna och samtala om innehållet.

Kan man se några samband mellan vad författaren skrev och hur samhället såg ut just då?

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
    Sv  7-9
  • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
    Sv  7-9