👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rör-else

Skapad 2021-05-12 22:56 i Västerbo Dibber Sverige AB
Förskola
Alla barn på Västerbo ska få uppleva glädje med att röra på sig, i naturen, närområden eller på förskolan. Den fysiska aktiviteten ska uppmuntras och erbjudas under stora delar av dagen. Varje barn ska få utveckla en förståelse för den positiva effekten fysisk aktivitet och god kost har på vår hälsa och välbefinnande.

Innehåll

BAKGRUND

Alla barn på Västerbo ska få uppleva glädje med att röra på sig, i naturen, närområden eller på förskolan. Den fysiska aktiviteten ska uppmuntras och erbjudas när barnen är i behov av rörelse. Rör-Else tar berättar även om kostens viktiga roll för vår hälsa och välbefinnande.

 

MÅL / SYFTE

Barnen ska med hjälp av Rör-Else få möjlighet att utmana och utvecklas för att kunna använda kroppen som ett verktyg och få kropps- och rumsuppfattning och förstå vilket samband de båda har. Vi vill även att barnen ska bli medvetna om att de kan både grov- och finmotoriska rörelser och utmanas att undersöka vad de redan kan och hur de kan utveckla sina grundkunskaper.

 • Barnen ska få möjlighet att lära sig fin- och grovmotorik
 • Barnen ska få möjlighet att undersöka sina kroppsliga förmågor och få en uppfattning om hur mycket de kan.
 • Barnen ska få möjlighet att utmana sin koordinationsförmåga

 

METOD / GENOMFÖRANDE

Rör-Else kommer vi använda oss av vid rörelse med kroppen och kostens viktiga roll för vår hälsa välbefinnande. 

Vi använder av oss rörelse och dans där barnen får möjlighet att röra på sig både inomhus och utomhus. Att barnen ska träna sin motorik genom att hoppa, krypa, springa, åla osv. Att utföra olika aktiviteter så som rörelselek, danslek och samarbetsövningar mm ger barnen möjligheten att öva sin motorik och därigenom lära känna sin kropp. Vi har vår aktiva lärvän Rör-Else som uppmanar och stimulerar barnen till att vara aktiva och röra på sig, likväl som att kunna sitta stilla och vänta på en instruktion. 

 

DOKUMENTATION

Arbetet med Ute-Ugo dokumenteras med hjälp av observationer av barngruppen, samtal mellan barn och mellan barn och pedagog, och fotografering av aktivitet.

 

UTVÄRDERING / UPPFÖLJNING

Arbetet reflekteras och analyseras på planeringstid, Reflektionstid, Teammöte och APK, för att utvärdera och få fram ev. utvecklingsområden.

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18