👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek-levi

Skapad 2021-05-12 22:34 i Västerbo Dibber Sverige AB
Förskola
Leken är en av de viktigaste redskap vi har i förskolan för att utveckla det sociala samspelet. Med hjälp av Lek-Levi kan barnen få möjlighet att utveckla många färdigheter.

Innehåll

BAKGRUND

Leken är ett av de viktigaste redskapen vi har i förskolan. Leken bidrar med mycket och man får genom den bland annat öva på socialt samspel, kamratkulturer, turtagning, fantasi, hur man delar med sig, språk och föra resonemang. Leken är verksamhetens grund och med hjälp av Lek-Levi får barnen möjlighet att utveckla sina egna lekar, både enskilt och tillsammans med andra i förskolans alla olika miljöer. 

 

MÅL / SYFTE

Genom att arbeta med Lek-Levi strävar vi efter att utmana barnen i att utveckla sin fantasi i olika lekupplevelser. Vi strävar efter att barnen ges möjlighet till att bearbeta sina upplevelser samt uppleva dessa på nytt. Leken ska vara ett verktyg till för att undersöka samt förstå olika kamratkulturer.

 

METOD / GENOMFÖRANDE

Både i planerade och spontana aktiviteter använder vi leken till att främja barnens lust att lära och glädjen att leka.

Leken är barnets främsta självuttryck där de gestaltar, talar/pratar, samspelar, tar egna val och fattar självständiga beslut. Barnen ges tillfällen till lek både inne samt ute i grupper. De ges tillfällen att leka både genom styrda samt fria aktiviteter med vuxna som aktivt deltar.

 

UTVÄRDERING / UPPFÖLJNING

Utvärdering kommer att ske dels på avdelningsplaneringar med pedagogerna men även tillsammans med barnen, direkt efter genomförd aktivitet eller händelse eller efter en längre fokusperiod. All utvärdering, reflektion och analys sker i Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18