👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordgloben Åk 2

Skapad 2021-05-13 10:38 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Nu ska du få lära dig mer om kartan! Du kommer få lära dig hur man använder en karta och de fyra väderstrecken. Du kommer få se hur jorden är indelad i olika världsdelar och hav.
Grundskola 2 SO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk
I arbetet med kartan och världen ska du få lära dig vad de olika världsdelarna och världshaven heter samt var de ligger. Du kommer få lära dig om jordgloben, de fyra väderstrecken och hur man använder en karta.

Innehåll

Undervisning 

Du kommer att:

 •  arbeta med med jordgloben och kartor på olika sätt
 • arbeta med väderstrecken i olika sammanhang
 • lyssna på genomgångar och vara delaktig i diskussioner både i helklass och smågrupper.
 •  titta på filmer om världsdelarna och världshaven .
 • få kunskap om viktiga ord och begrepp
 • få arbeta med ett land eller plats som är betydelsefull för dig.

Bedömning:

Vi bedömer din förmåga att

•  Namnge världsdelarna på en karta

• Namnge världshaven på en karta.

• Skriva ut de fyra väderstrecken

• Beskriva vad en plats och länder som 

är viktiga för dig heter och var de ligger.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3