👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brand och eld

Skapad 2021-05-13 11:36 i Rånäs skola Norrtälje
Planering som användes under bedömningsdagen 7 mars-17, Alingsås kommun
Grundskola 3 NO (år 1-3) SO (år 1-3)
Vi skaffar oss en förståelse för hur eld kan utvecklas till brand och vad man ska göra om det börjar brinna. Vi lär oss om branden i Australien och hur man kan undvika att brand uppstår.

Innehåll

Tidsperiod

 •  v.15-v.16

Övergripande mål och riktlinjer

Öka förståelsen för hur eld uppstår och kan sprida sig till brand. Eleverna ska ges kunskaper om hur eld bör släckas och vad de ska göra om de uppstår en brand.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • Öva på att förklara händelseförloppet hur en brand kan starta och sprida sig.
 • Kunna skillnaden på eld och brand.
 • Beskriva hur eleven kan hantera och agera situationer som kan uppstå i samband med brand.
 • Förklara hur människor förr i tiden gjorde eld samt vad elden användes till.
 • Namnge några föremål/material som kan börja brinna.
 • Förklara hur en eld ser ut och vad elden är bra till.

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Genom samtal och reflektion, enskilt och tillsammans.
 • Visa hur man bör agera vid brand.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Vi tittar gemensamt på en film som berör eld, brand, brandmännens arbete och hur människor förr i tiden använde eld.
 • Vi diskuterar och kollar på en film samt bilder om branden i Australien, samtala om vilka konsekvenser det blev och brandmännens arbete.
 • Samtala och visa hur man kan göra vid en brand, vi gör upp ett scenario i klassrummet och eleverna får agera som om det var på riktigt. 
 • Genomföra enklare och kontrollerat laborationer.
 • Besök av brandman som berättar om sitt yrke och hur vi ska agera om det brinner inomhus och hur vi kan hjälpa en medmänniska som brinner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3

Matriser

NO SO
Att beskriva och förklara en situation där förbränning sker: Varför slocknar ljuset under det lilla glaset före ljuset under det stora glaset?

Nivå 1
Eleven kan beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband i vardagliga termer och utifrån egna erfarenheter, men beskrivningen/förklaringen är ofullständig eller inte helt korrekt.
Nivå 2
Eleven kan beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband i vardagliga termer och utifrån egna erfarenheter. Eleven kan dessutom ta hjälp av kunskaper i naturvetenskap för att beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband, men det naturvetenskapliga innehållet är inte nödvändigtvis helt korrekt, relevant eller fullständigt.
Nivå 3
Eleven kan använda korrekta och relevanta kunskaper i naturvetenskap för att beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband på ett-med hänsyn till årskursen-lämpligt sätt.