Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordiska språk, svenska dialekter och minoritetsspråk

Skapad 2012-03-18 08:03 i Alsike skola Knivsta
Grundskola 4 – 6 Svenska
Hur låter vi i olika delar av Sverige? Varför är det lättare att förstå danska och norska än isländska och finska? Vilka minoritetsspråk finns det i Sverige och vem talar dem? Detta ska du få lära dig i det här arbetsområdet.

Innehåll

Syfte- Vad ska vi lära oss? Varför just detta?

Syftet med detta arbetsområdet är att du ska få bekanta dig med framför allt danska och norska, de nordiska språk som är närmast svenskan. Det ska du få göra dels för att öka din förståelse för hur svenskan har förändrats dels för att öka dina möjligheter att lättare kunna kommunicera med personer från våra grannländer. 

 

Konkretiserade mål

Eleverna ska känna till vissa skillnader i de nordiska språken, t ex att i norska uttalas två a efter varandra som

svenskans å, aa= å. I danska säger de: en og tyve= 21

Eleverna ska muntligt kunna förklara likheter och skillnader när vi lyssnat på texter från de olika språken.

Eleverna ska skriftligt förklara likheter och skillnader på de olika språken.

Eleverna ska känna till de svenska minoritetsspråken samt kunna namnge dem.

Tidsåtgång: v 

Centralt innehåll

Arbetssätt- Hur ska vi lära oss detta?

För att du ska få möjlighet att lära dig allt detta ska vi på lektionerna lyssna på de nordiska språken och våra minoritetsspråk, för att därefter diskutera och samtala om likheter och skillnader. Du kommer även få möjlighet att läsa texter samt lära dig några vanliga ord från de nordiska språken. Du kommer dessutom att få lära dig vilka våra minoritetsspråk är.

 I slutet av arbetsområdet kommer du att få möjlighet att besvara frågor och diskutera vad du lärt dig under arbetets gång.

 

Vi kommer att:

 • se film: Vårt älskade Norden, Jakten på språket, Vem är bäst? m. fl.
 • arbeta med faktahäfte
 • grupparbete om minoritetsspråken, muntlig presentation samt skriftlig redovisning i form av beskrivande faktatext
 • jämföra och lära oss ord på de nordiska språken
 • lyssna och diskutera dialekter
 • fördjupa kunskapen i informationssökning samt källkritik

 

 

Vad som bedöms?

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt

 • du samtalar om språkens likheter och skillnader
 • du skriftligt kan formulera språkens likheter och skillnader
 • du kan ge exempel på några vanliga ord och fraser
 • du kan namnge våra nationella minoritetsspråk
 • du kan namnge de nordiska språken
 

Bedömning:

Jag bedömer:

 • din muntliga presentation (text + bild)
 • den beskrivande faktatexten
 • dina kunskaper om nordiska ord genom glosförhör
 • delaktighet i diskussionerna kring dialekter och nordiska språk samt grupparbetet.

 

Kunskapskrav

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Nordiska språk, svenska dialekter och minoritetsspråk

På gång
Ok
Bra
Toppen
Aspekt 1
Kan ge exempel på nationella minoritetsspråk
du kan två av minoritetsspråken.
du kan alla fem minoritetsspråken och kan berätta om varifrån 2 av dem kommer och vilka som använder dem.
du kan berätta om var alla fem minoritetsspråken kommer ifrån och vilka som använder dem.

Ny rubrik

På gång
Ok
Bra
Toppen
Ny aspekt
kan ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk
du kan höra eller läsa dig till vilket av de nordiska språken det är. Norska, danska, finska, isländska, svenska.
du kan några ord på två av de andra nordiska språken än svenska. Du kan säga några ord som är lika svenskan på de två språken.
du kan prata om vad som är likt i våra språk och vad som är olikt. Du kan några ord på varje nordiskt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: