👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2021-05-13 14:55 i Väskolan Kristianstad
Grundskola 6 Samhällskunskap
I det här ämnesområdet ska du få läsa om lag och rätt: Varför det finns lagar. Olika brott och straff. Varför människor begår brott. Hur rättsväsendet fungerar. Hur förövaren, brottsoffret och samhället påverkas av kriminalitet.

Innehåll

Planering - lag och rätt 

 

Mål för området

Efter arbetsområdet ska du kunna:

 • resonera kring lagar och regler och varför de behövs i vårt samhälle
 • beskriva vad som händer när någon begår ett brott
 • använda begrepp på ett fungerande sätt
 • resonera kring olika frågor som rör lag och rätt

Undervisning

 • diskussioner i grupper och helklass
 • värderingsövningar där du ska ta ställning i olika frågor
 • läsa i läroboken
 • skriftliga övningar
 • se filmer
 • arbeta med ord och begrepp inom området

Såhär visar du vad du har lärt dig 

 • vara delaktig i gruppövningar och diskussioner på lektionerna
 • använda dig av ord och begrepp i rätt sammanhang
 • skriftliga övningar under lektionerna
 • prov i slutet av området

 

Uppgifter finns i google classroom

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  C 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Sh  C 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
  Sh  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  A 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
  Sh  A 6

Matriser

Sh
Prov - lag och rätt

Jag...

------>
------>
------>
berättar hur en lag bli till genom att...
skriva att riskdagen bestämmer våra lagar
beskriver brott genom att...
kortfattat berätta om två lagar
ingående berätta om två lagar
ingående berätta om tre lagar
beskriver vägen från brott till straff genom att...
förklara hälften av orden
förklara mer än hälften av orden
ingående förklara nästan alla orden
beskriver olika sorters straff genom att ...
kortfattat beskriva två straff
ingående beskriva tre straff
ingående beskriva fyra straff

Sh
Vilket brott är allvarligast?

Jag...

------>
------>
------>
resonerar kring vilket brott som är allvarligast genom att ...
skriva vilket brott jag tycker är allvarligast och vilket jag tycker är minst allvarligast
skriva vilket brott jag tycker är allvarligast och vilket jag tycker är minst allvarligast och skriver en kortfattad motivering till mitt val
skriva vilket brott jag tycker är allvarligast och vilket jag tycker är minst allvarligast och skriver en ingående motivering till mitt val