👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal Månen

Skapad 2021-05-13 21:17 i Fridebo förskola Eslöv
Förskola

Innehåll

Utvecklingssamtal vt 21

Innehåll

Syftet med utvecklingssamtalet är att samtala om barnets trivsel, utveckling och lärande 


Vi kommer i samtalet att prata om:

 

Värdegrund:

 

Omsorg, utveckling och lärande

 

Trygghet och social utveckling

 

Språk och kommunikation

 

Matematik

 

Naturvetenskap och teknik

 

Barns delaktighet och inflytande

 

Rörelse 

 

Lek

 

Demokrati

 

Att tänka på inför samtalet:

Synpunkter/önskemål på hur förskolan kan uppmuntra, utmana och stödja ert barns fortsatta utveckling

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande överensstämmer med de nationella målen, och
    Lpfö 18
  • föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och
    Lpfö 18