👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva meningar

Skapad 2021-05-13 23:11 i Vreta kloster skola Linköping
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Svenska
Nu är det dags för dig att lära dig att skriva meningar på rätt sätt. I det här arbetsområdet kommer vi att träna på att använda stor bokstav i början på meningen och skiljetecken i slutet på meningen och att ha mellanrum mellan orden. Målet är att du ska kunna skriva en kort text själv.

Innehåll

Att skriva meningar

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Förmågor att utveckla

-formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

-Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken.

Kunskapskrav

-Du ska kunna använda stor bokstav, punkt och frågetecken i dina texter.

Undervisning/arbetssätt

-Vi kommer att ha lärarledda genomgångar av ord och begrepp som hör till arbetsområdet (t ex ord, mening, mellanrum, versaler, gemener, skiljetecken, punkt, frågetecken, utropstecken)

- Vi kommer genom övningar med ordbilder bygga meningar, samt analysera meningar som är fel. 

-Vi kommer att använda bilder som stöd och inspiration när vi tränar på att skriva meningar.

Bedömning

Din lärare kommer att titta på meningarna som du skriver och återkoppla till dig vad du har lärt dig och vad du behöver utveckla i nästa steg.

Elevens delaktighet och inflytande

Du kommer själv kunna välja vilka bilder du vill skriva om.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  SvA   3